Årsmøte 2023Møtet vil bli avholdt digitalt igjennom Usbl sin portal for seksjonseiere. Seksjonsei...