Årsmøte

Sameiets øverste myndighet er årsmøtet. Alle seksjonseiere har rett til å møte, rett til å foreslå ting, rett til å snakke og har stemmerett på årsmøtet.
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av juni.
Ordinært årsmøte behandler regnskap og årsberetning. Styret skal på forhånd varsle om dato, og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
Ekstraordinært årsmøte finner sted når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene ønsker det, og samtidig oppgir hvilke saker de vil ha behandlet.
Årsmøtet innkalles av styret. Innkallelse til ordinært møte skal skje med minst åtte og høyst tjue dagers varsel. Innkallelse til ekstraordinært møte kan om nødvendig skje med kortere varsel, men likevel minst tre dager i forveien.

Innkallelse skal skje skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

Innkallingen må tydelig angi de saker som skal behandles. Saker som ikke er oppført kan ikke behandles med mindre alle seksjonseierne er til stede og stemmer for å ta beslutning i saken. Den enkelte skal vite hva han går glipp av ved ikke å møte, og seksjonseierne skal også ha anledning til å forberede seg.

For at et forslag som krever to tredjedels flertall skal kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Saker som en sameier ønsker behandlet skal angis i innkallingen når styret har mottatt melding innen den forhåndssatte fristen.

Saker til behandling
Styrets årsberetning, en kort oppsummering av styrets aktiviteter i løpet av året.
Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår.
Valg av styre.
Årsberetning, regnskap

Send inn forslag til årsmøte
Årsmøtearkiv
Når er neste årsmøte?

Innkallinger og protokoller

30.03.2023
Protokoll
14.03.2023
Innkalling og årsregnskap
30.03.2022
Protokoll
14.03.2022
Innkalling og årsregnskap
02.03.2021
Protokoll
02.03.2021
Innkalling og årsregnskap
04.03.2020
Protokoll
04.03.2020
Innkalling og årsregnskap
06.03.2019
Protokoll
06.03.2019
Innkalling og årsregnskap
06.03.2018
Protokoll
06.03.2018
Innkalling og årsregnskap
08.03.2017
Protokoll
08.03.2017
Innkalling og årsregnskap
Fant du det du lette etter?
Ja Nei

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]