For trivsel har styret utarbeidet regler for bruk av balkonger tilknyttet leilighetene og felles grillterrasse utenfor Grenseveien 26

– Det skal være ro mellom kl 23.00 – 07.00 ( lør, søn 09.00 )
– Ved avvikling av større selskap må det vises hensyn til naboer
– Grilling er tillatt på balkonger tilknyttet leiligheter med elektrisk og gassgrill. Kullgrill er forbudt. 
– Det er ikke tillatt å kaste gjenstander, søppel eller sigarettsneiper fra balkong
– Balkongene skal ikke benyttes til oppbevaring som er til sjenanse for naboer
– Fastmontert markiser, vindskjermer, lamper eller lignende må ikke settes opp uten skriftlig godkjenning av styret.  
– Blomsterkasser må monteres så de vender inn mot balkongen.
– Vis hensyn til dine naboer ved røyking på balkong.Felles grillterrasse er booking fri og kan benyttes av alle beboere.  Ved bruk av kullgrill skal grillen rengjøres etter hver gang den blir brukt. Beboere må selv kjøpe inn kull.


Denne artikkelen handler om: