For trivsel har styret utarbeidet regler for bruk av balkonger tilknyttet leilighetene og felles grillterrasse utenfor Grenseveien 26. Ordensreglene er vedtatt av sameiermøte 2021.


(1) Bruken av balkongen skal ikke være til skade, ulempe eller sjenanse for naboene eller
andre. Det skal være generell nattero på balkongene etter kl 23:00. Dette gjelder alle
dager i uken.
(2) På grunn av brannfare og sjenanse for naboene er det ikke tillatt å benytte kullfyrt
grill. Kun el- eller gassgrill.
(3) Balkongen får ikke brukes til lagringsplass / bod / søppelplass.
(4) Det er ikke tillatt å montere/henge blomsterkasser på balkongens utside.
(5) Det skal vises hensyn ved risting av klær, tepper m.m. fra balkongen
(6) Det er ikke tillatt å montere parabol eller annen antenne på balkongen.
(7) Det er ikke tillatt å montere markise.
(8) Det er ikke tillatt å mate fugler fra balkongen, og mat skal ikke etterlates i lange
perioder. Dette for å unngå ekskrementer på byggingen.
(9) Seksjoner med balkong er ansvarlige for godt vedlikehold av balkongen. Balkongens
gulv, vegger, himling, rekkverk og skillevegg skal ikke males, bores eller spikres i.
Balkongens dreneringssystem skal renses jevnlig. Skader som følge av ulykke er
forsikringssaker og meldes etter vanlige prosedyrer.
(10) Seksjoner med balkong i Grenseveien 26 er pålagt å ha innsynsskjerming mot
soverom i Grenseveien 22. Innsynsskjermingen skal minst ha høyde 170 cm og bredde
80 cm, og gi god skjerming av innsyn (enten ved å være heldekkende eller ved bruk av
klatrevekster). Den være montert på innsiden av balkongen, og gå helt frem til rekket på
langsiden. Utskifting av ødelagt innsynsskjerming skal bekostes av seksjonseieren, og
skal være samme modell eller tilsvarende som på øvrige balkonger i Grenseveien 26å ikke settes opp uten skriftlig godkjenning av styret.  Felles grillterrasse er booking fri og kan benyttes av alle beboere.  Ved bruk av kullgrill skal grillen rengjøres etter hver gang den blir brukt. Beboere må selv kjøpe inn kull.


Denne artikkelen handler om: