Utført større vedlikehold og prosjekter:

År 2022:
– Utbygging av el-bil ladere til alle p-plasser i bakgården

– Radon måling

– Tilstandskontroll på alle vinduer av eldre årgang og felles vindus utskifting prosjekt for alle seksjoner som ønsket nye vinduer

– Maling av trapper i felles trappeoppganger 

– Ny vedlikeholdsplan til sameiet levert av Usbl prosjekt

År 2021:

– Utbygging av nytt skrur til sykkel og barnevogns parkering

År 2020:

– Utbygging av nye balkonger for Grenseveien 12 – 26

– Rehabilitering av eksisterende balkonger Grenseveien 8 – 10 

– Oppgradering fiber nett til seksjonsjoner

– Utbygging ny felles grillplass over bomberom Grenseveien 26

– Installasjon av varmekabler i takrenner mot Grenseveien og bakgården

– Installasjon av luftavfukter kjeller Grenseveien 22

År 2019:

– Oppsamling vindusprosjekt

– Kum skiftet ut nederst i bakgården og asfalt reparert i bakgården

– Bilde prosjekt fra nærområdet i oppganger

År 2018:

– Avløpsrør i hele sameiet er blitt rehabilitert

– Ny hekk opp hekkveien er blitt plantet

– Gjennomført fasadevask

– Tilstandskontroll på alle vinduer og felles vindusutskifting prosjekt for alle seksjoner som ønsket nye vinduer

– Fasaden mot Grenseveien 12-26 har fått plantet klatreplanter


År 2017:

– Gjerdet mot hekkveien er skiftet og ny port til kjørende og gående er satt opp

– Nytt fibernett til alle seksjoner fra Canal digital er bygget ut, det gamle koaksnettet avvikles

– Ventilasjonsprosjekt for seksjon 1-80 med kjerneborring av 2 nye lufteluker mot Grenseveien

– Alle seksjoner har fått automatiske strømmålere

– Frontpartiet foran inngang 12 -22 har fått nytt gjerde

– Utvendig belysning skiftet i deler av sameiet

– Frontpartiet foran inngang 24 – 26 beplatning sluttført, flaggstang er blitt satt opp
 

År 2016:

– Nytt rest og papiriavfallsystem i brønner er blitt satt opp ved innkjøring

– Frontpartiet foran innganger 12 – 22 er blitt beplantet med hekk og trær og asfalteret på nytt med varmekabler

– Frontpartiet foran innganger 24 – 26 er blitt beplantet med hekk og trær og                                  asfalterert på nytt med varmekabler

– Alle piper er blitt rehabilitert

– Hovedinngangsdører til oppganger er skiftet ut

 

År 2015:

– Loftene er blitt bygget ut til leiligheter og sameiet har fått 10 nye seksjoner 80-90.

– Alle oppganger er blitt pusset opp og fått nye postkasser

– Alle innganger og leiligheter har fått nye porttelefoner med mulighet for

video.

– Taket på alle blokker er blitt rehabilitert

– Alle vinduer i sameiet er blitt nymalt med ny fargekode

– Oppgradering av sameiets koaks nettverk til TV og Internett

År 2012:

– Alle bad og rør i sameiet er blitt rehabilitert. Sameiet har fått felles varmtvann


Denne artikkelen handler om: