Årsmøte 2023
Møtet vil bli avholdt digitalt igjennom Usbl sin portal for seksjonseiere. Seksjonseiere kan registrere seg for tilgang til min side hos Usbl her: https://www.usbl.no/min-side Brukerveiledning for digitalt møte ligger her:  Usbl digitalt årsmøte

Det åpnes for spørsmål fra fredag 24.03 kl 18.00 og selve årsmøtet blir i år gjennomført 28.03 fra kl 18.00 til 23.59.   Innkalling og brukerveiledning vil også bli sendt ut fra Usbl via e-post til alle seksjonseiere


Styreleder
Styret som er valgkomité i år har ikke fått inn noen kandidater til styreleder for neste periode innen fristen, dagens styreleder stiller ikke til gjenvalg.  Styret har derfor innhentet tilbud på ekstern styreleder og valgt ut en foreslått kandidat. Gunn Heggelund fra Styrehjelp as vil bli foreslått under årsmøte. 

Informasjon om Gunn og Styrehjelp ligger her:  
Styrehjelp presentasjon
https://styrehjelp.as/


Ny renholdsleverandør for trappevask og matter
Sameiet skifter renholdsleverandør i mars og det vil være en periode uten matter ved hovedinngangene i overgangen mellom gammel og ny leverandør.


Vindu prosjekt
Styret har fått tak i en ny leverandør som har tatt over prosjektet. Glassmester 1 med kontaktperson Jim Haugen er ny leverandør og har begynt å ta kontakt med seksjonseiere i Grenseveien 8 og 10 for befaring og pristilbud på vinduer som fikk avvik under befaring i høst.
 

Seksjonseiere står fritt til å finne sin egen leverandør om de ikke ønsker å vente på sameiets nye leverandør. I sameiet er seksjonseiere ansvarlig for utskifting og vedlikehold av sine vinduer. Byantikvarens momentliste for gode vindus kopier må følges ved utskifting av vinduer i sameiet.  https://byantikvaren.files.wordpress.com/2015/05/momentlisteny.pdf MC-parkering
Ønsker du å leie MC-plass for neste sesong?  Ta kontakt med styret via parkering@grenseveien.no for å reservere plass.
Pris for leie av plass er lik som i fjor, 150,- per måned. 

 

Dyrehold i sameiet
Minner om at alle hunder og katter i sameiet skal registreres. Brudd på sameiets regler for dyrehold kan medføre at dyrehold i sameiet ikke godkjennes. Søknadskjema for dyrehold ligger her: https://grenseveien.no/soknad-om-dyrehold-i-sameiet/Korttidsparkering
Parkering i bakgården inntil bygget er kun tillatt for av/på lessing og du må være i nærheten av bilen. Ved inn/ut flytting må nødblinker stå på og det skal være lapp i frontruten «FLYTTEBIL» med kontaktinfo. Skal du ha besøk av håndverker og trenger parkering? Det kan lånes et «leverandør» p-bevis for parkering inntil bygget i bakgården av styret. Send en e-post til parkering@grenseveien.no i god tid for å låne et bevis.

 

Rensing av sluk
Som en del av seksjonseieres plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann på balkong for toppleiligheter må renses jevnlig for å unngå tette rør og evt. vannskader.


 


Denne artikkelen handler om: