I Sameiet Grenseveien 8-26 har vi naturlig ventilasjon på alle leiligheter med unntak av de nye leilighetene på loftet. Det går vertikale ventilasjonskanaler fra kjeller til loft i hver oppgang. Disse passerer gjennom hver leilighet, med ventilasjonskanal på badet i taket og luke til kanal på kjøkken. 

For at dette skal virke er det svært viktig at man ikke hindrer den luftstrømmen, enten ved å tette igjen eller gjennombore den vertikale sjakten.  Alle luker må til en hver tid stå åpne, filtrene i de nye lukene må også jevnlig renses ved å spyle dem med vann fra f.eks. kjøkkenkranen. 

På kjøkken er det ikke tillatt å koble vifte til ventil på yttervegg eller til ventilasjonskanaler, da dette vil motvirke effekten i de naturlige ventilasjonskanalene og er brannfarlig. På kjøkken er det kun tillatt med kjøkkenventilator med kullfilter i sameiet.

For å motvirke fuktskadet på badene er det også anbefalt at gradene på gulvarmen til en hver tid står på og du kjenner at gulvet er varmt, hele året.

Loftsleilighet (Seksjon 81-90)
Her har vi balansert ventilasjon på alle leiligheter hvor selve motoren er plasser i et eget rom på balkongene. Systemet har to moduser og kan stilles i vintermodus eller sommermodus, filter må skiftes hver 12 måned. 

Ta kontakt med www.systemair.no eller send en e-post til mailbox@systemair.no, det vises i displayet «filteralarm» når det skal skiftes.

Varenummeret for filteret er: 19430 (filtersett 10)

Last ned vedlegg:

Last ned bruksanvisning for systemair