Parkeringsregler i sameiet
Vi minner om at alle som kjører inn med bil til sameiet må sette seg inn i parkeringsreglene til sameiet.  Dette gjelder også ved inn/ut flytting.  Sameiet har ingen gjesteparkering, anbefalt parkering for gjester er gateparkering opp bakken til høyre for sameiets innkjøring.


Parkering for beboere som ikke har p-plass er kun tillatt for kort av/på lessing utenfor oppmerkede plasser, lengre parkering mot innganger i bakgården er ikke tillatt uten et eget p-bevis for dette. Aker P-drift har ansvaret for p-kontroll i sameiet.  Se mer informasjon om sameiets p-regler på vår hjemmesider: https://grenseveien.no/informasjon-om-parkeringsplasser-i-sameiet/

Har du behov for korttidsleie av parkering?  Ta kontakt med styret.


MC-parkering
Vi minner om at MC-parkeringen er stengt fra 01.11 da plassen brukes som snødeponi.


Sykkelparkering ved bomberom / fellesterassen
Sykkelparkering foran bomberommet er stengt fra 01.11 da plassen brukes som snødeponi. Sykler som står plassert her må flyttes til sykkelparkering i bakgården.Styret har ryddet vekk grill og møbler fra fellesterrassen.
Tusen takk for i år, det har vært så hyggelig at trassen har vært så flittig brukt i år!


Vinduer i trappeoppganger skal være lukket
Vi minner om at alle vinduer i trappeoppgangene skal holdes lukket hele året på grunn av regn og vind.


Forsøpling
Styret har den siste måneden fjernet søppel og gjenplasserte ting i fellesarealene. Vi minner om at ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner. Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette. Styret ønsker samtidig å takke alle de beboere som bidrar med å holde det ryddig så vi fortsetter å ha et så godt bomiljø i sameiet. 

Skal du pusse opp å trenger oppbevaringssted for søppel? Ta kontakt med styret.Økning av felleskostnader, p-leie og elbillading 01.01.22
Sameiet justerer opp felleskostnadene 6% fra 01. januar. Økningene i felleskostnadene skal dekke generell prisstigning på tjenester som går til driften i boligselskapet, for eksempel kommunale avgifter, strøm, vaktmester og innkjøp av vedlikeholdstjenester. Innbetaling til felleslån er separat kategori på faktura fra sameiet og er ikke en del av økningen. Handelsbanken, hvor sameiets felleslån er, har foreløpig ikke varslet renteoppgang i høst. 


P-leie justeres opp kr 50,- til ny pris per måned kr 500. Lading på p-plasser vil justeres opp kr 100,- kr til ny pris per måned 300,-


Faktura fra ny
forretningsfører Usbl
Ny forfallsdato på faktura fra sameiet sendt ut av Usbl er den 20. hver måned. Vi anbefaler alle å tegne avtalegiro eller efaktura snarest mulig. Usbl fakturerer seksjonseiere 6 måneder av gangen slik Obos gjorde tidligere.  Styret er i kontakt med Usbl for å få endret dette til utsending hver måned som det var hos Obos.  

 
Varmekabler på badet
For å motvirke fuktskader på badene, anbefaler vi alle beboere å ha på varmekablene på badet hele året. Vi anbefaler videre at temperaturen innstilles slik at det kjennes på gulvet at det er varmt. 

 

Rensing av sluk
Som en del av seksjonseieres plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann på balkong for toppleiligheter må renses jevnlig for å unngå tette rør og evt. vannskader.


Varmekabler for balkonger i 5.etg for snøsmelting og rensing av utløp for vann
Varmekablene skal stå på hele året.  Alle seksjonseiere som har toppleiligheter har en regulator i sitt sikringsskap i leiligheten. Se til at denne står på. Husk å rense sluket for vannutløp fra balkongene til takrenne.  I runden til vaktmesteren vår så går han igjennom balkongene. Ser han avvik så tar han bilde og sender inn til styret for oppfølgning.


Brannalarm
Branndetektoren inne i leiligheten må ikke røres da dette genererer feil på anlegget. Evt. feil fremkommer på brannpanelene i alle sameiets oppganger og er meget brysom da det generer en pipelyd fra brannpanelet. Pipelyden kan stoppes ved å vri rundt nøkkelen og trykk på «stopp summer».  Alle beboere skal til enhver tid være oppdatert på sameiets branninstruks og veiledning for betjening av brannalarmsentralen som ligger på våre hjemmesider:  https://grenseveien.no/wp-content/uploads/2020/01/Branninstruks_v3-060116_grensevein.pdf

Dersom du har spørsmål eller fortsatt er usikker på hvordan du betjener brannalarmen kontakt styret. 

 

NB! Sameiets brannanlegg er ikke koblet direkte til brannvesenet, og det er derfor viktig å ringe 110 om det skulle oppstå en farlig situasjon.

Husk: tid = konsekvens ved brann

Kun tilbakestill dersom du selv har utløst brannalarmen! Ikke gjør dette på vegne av andre, med mindre du har vært inne i den aktuelle seksjonen og sjekket at alarmen er falsk.


Denne artikkelen handler om: