Informasjon
Sameiet har 28 parkeringsplasser til biler og parkeringsplasser til mc-sykler til utleie i bakgården. Alle sameiets p-plasser i bakgården er tilrettelagt for el-bil ladning.  Alle kjøretøy må fjernes under feiing av gårdsplassen.  MC-parkeringen er vinterstengt fra 01.november til 01.april (med forbehold om at snøen har smeltet på plassen) hvert år da plassen brukes som snødeponi. All parkering skjer på eget ansvar.

Pris
Månedsleien for en parkeringsplass til bil er kr 500 (kr 650 for eksterne) og kr 150 for MC-sykler. Det tilkommer et registreringsgebyr etter Usbl sine satser.  Sameiet har infrastruktur for el-bil ladning. Sameiet er eier av laderne og laderen er inkludert i p-leien og driftes av https://elaway.io/no P-leietakere må tegne et kundeforhold hos Elaway og det tilkommer et driftsgebyr på kr 59,- per mnd til Elaway. Ladepris per kwh faktureres etter spotpris til p-leietaker av Elaway og er en del av strømstøtte ordningen.

Informasjon el-bil plasser
Har du en p-plass i sameiet med ladestasjon og avtalt elbil ladning med styret så kan lade abonnement bestilles av elaway som drifter våre ladestasjoner. Informasjon ligger her:  Bestilling ladeabonnement 

Ved feil på ladere eller behov for support  så skal elaway kontaktes:
https://elaway.io/no/kundeservice


Ønske om leie av p-plass

Ønske om å leie parkeringsplass?  Sende e-post til parkering@grenseveien.no
Seksjonseiere som selv bor i sameiet prioriteres foran utleie-enheter. Leietakere som leier leiligheter i sameiet må leie gjennom sin utleier (seksjonseier).

Tap av p-oblat
Nye oblater til leieplassene koster 200 kr pr. stk. For nye p-bevis, send epost til: parkering@grenseveien.no.

Feilparkerte biler
Parkeringsplassene kontrollers av Aker P-drift ( www.pdrift.no ) som også utsteder kontrollavgift ved feilparkering. Alle leietagere må til en hver tid ha parkeringsbevis i frontruten, biler uten p-bevis vil bli bøtelagt under kontroll.

Står noen på plassen din?
Ring direkte til Aker P-drift (T: 22167080 mellom kl. 0800-1600, evt. M: 98258080 etter kl 16 på hverdagene, i helgene eller på helligdager).


Gjesteparkering
Sameiet har ingen gjesteparkering, gjester anbefales å parkere opp mot hekkveien eller p-plass nedenfor Sats.

Oppussing
Skal du pusse opp og har behov for midlertidig P-bevis til dags parkering for håndverkere inntil bygget i bakgården?  Send e-post til parkering@grenseveien.no, du vil da ved å betale et depositum på kr 300,- få låne et «leverandør p-bevis» midlertidig i oppussingsperioden. P-beviset kan kun benyttes av leverandører til dags parkering. Trenger du p-plass over flere dager må midlertidig p-plass leies av sameiet.


Ut/Innflytting
Ved til eller utflytting i sameiet må flytte bilen parkeres inntil vegg i bakgården med nødblinker og lapp i frontruten med «FLYTTEBIL, navn og telefonnummer»

Parkering i bakgården mot sameiets bygg
Parkering inntil bygget i bakgården uten utlånt leverandør p-bevis av styret eller markert «FLYTEBIL med nødblinker» er kun tillatt for kort av/på lessing. Ved lengre parkering kan aker p-drift ilegge kontrollavgift.