Sameiet har 28 parkeringsplasser til biler og parkeringsplasser til mc-sykler til utleie i bakgården. Alle kjøretøy må fjernes under feiing av gårdsplassen. MC-parkeringen er vinterstengt fra 01.november til 01.april (med forbehold om at snøen har smeltet på plassen) hvert år da plassen brukes som snødeponi.

Månedsleien for en parkeringsplass til bil er kr 500 (kr 650 for eksterne) og kr 150 for MC-sykler. Det tilkommer et registreringsgebyr etter Usbl sine satser.  Utleie av p-plass til el-bil, hybrid-bil eller leietakere som ønsker å benytte motorvarmer må betale tillegg på kr 300 per måned.


Ønske om å leie parkeringsplass?  Sende e-post til parkering@grenseveien.no

Seksjonseiere som selv bor i sameiet prioriteres foran utleie-enheter. Leietakere som leier leiligheter i sameiet må leie gjennom sin utleier (seksjonseier).

Ladestyrken på ladbare biler må innstilles på bilen til 8amper på grunn av kapasitetsbegrensninger på kontaktene til parkeringsplassene.

Nye oblater til leieplassene koster 200 kr pr. stk. For nye p-bevis, send epost til: parkering@grenseveien.no.

Parkeringsplassene kontrollers av Aker P-drift ( www.pdrift.no ) som også utsteder kontrollavgift ved feilparkering. Alle leietagere må til en hver tid ha parkeringsbevis i frontruten, biler uten p-bevis vil bli bøtelagt under kontroll.

Står noen på plassen din? Ring direkte til Aker P-drift (T: 22167080 mellom kl. 0800-1600, evt. M: 98258080 etter kl 16 på hverdagene, i helgene eller på helligdager).


Sameiet har ingen gjesteparkering, gjester anbefales å parkere opp mot hekkveien eller p-plass nedenfor Sats.

Skal du pusse opp og har behov for midlertidig P-bevis til dags parkering for håndverkere inntil bygget i bakgården?  Send e-post til parkering@grenseveien.no, du vil da ved å betale et depositum på kr 300,- få låne et «leverandør p-bevis» midlertidig i oppussingsperioden. P-beviset kan kun benyttes av leverandører til dags parkering. Trenger du p-plass over flere dager må midlertidig p-plass leies av sameiet.

Ved til eller utflytting i sameiet må flytte bilen parkeres inntil vegg i bakgården med nødblinker og lapp i frontruten med «FLYTTEBIL, navn og telefonnummer»