Sameiet har 30 parkeringsplasser til utleie i bakgården og på oversiden av bygården, gratis oppmerket MC-parkering i bakgården mot Grenseveien 26.  Alle kjøretøy må fjernes under feiing av gårdsplassen. Beboerne som benytter MC-parkering er selv ansvarlig for å holde seg informert om dette via nyheter som legges ut på hjemmesiden til sameiet, styret legger ut melding senest 2 uker før feiing. MC-parkeringen er vinterstengt fra 01.november hvert år da plassen brukes som snødeponi.

Månedsleien for en parkeringsplass er kr 450 (kr 600 for eksterne) og det tilkommer et registreringsgebyr etter Obos sine satser.  Utleie av p-plass til el-bil, hybrid-bil eller leietakere som ønsker å benytte motorvarmer må betale tillegg på kr 200 per måned

Ønske om å leie parkeringsplass?  Sende e-post til parkering@grenseveien.no

Seksjonseiere som selv bor i sameiet prioriteres forran utleie-enheter. Leietakere som leier leiligheter i sameiet må leie gjennom sin utleier (seksjonseier).

Ladestyrken på ladbare biler må innstilles på bilen til  8amper på grunn av kapasitetsbegrensninger på kontaktene til parkeringsplassene.

Nye oblater til leieplassene koster 200 kr pr. stk. For nye p-bevis, send epost til: parkering@grenseveien.no.

Parkeringsplassene kontrolles av Aker P-drift ( www.pdrift.no ) som også utsteder kontrollavgift ved feilparkering. Alle leietagere må til en hver tid ha parkeringsbevis i frontruten, biler uten p-bevis vil bli bøtlagt under kontroll.

Står noen på plassen din? Ring direkte til Aker P-drift (T: 22167080 mellom kl. 0800-1600, evt. M: 98258080 etter kl 16 på hverdagene, i helgene eller på helligdager).

Sameiet har ingen gjesteparkering, gjester anbefales å parkere opp mot hekkveien eller P-plass nedenfor Sats, P-avgift kr 20,- per time.

Skal du pusse opp og har behov for midlertidig P-bevis til parking intill bygget i bakgården?  Send e-post til parkering@grenseveien.no, du vil da ved å betale et depositum på kr 300,- få låne et “leverandør p-bevis” midlertidig i oppussingsperioden.

Ved til eller utflytting i sameiet må flytte bilen parkeres intill vegg i bakgården med nødblinker og lapp i frontruten med “FLYTTEBIL, navn og telefonnummer”