Kontroll og test av brannalarmen 16 mars
Den 16 mars skal sameiet ha kontroll og test av brannalarmen.  Sirene vil utløses kort tid for testing mellom kl 08.00 – 15.00. Det er ikke behov for å gå ut. Kontroll av sameiets brannvarslingsanlegg, nødlys og brannslukkere i fellesarealer utføres av Norsk brannvern
 

Feiing av utearealer og p-plasser
Alle biler og motorsykler må fjernes 15. april fra kl 08.00 – 12.00 på grunn av feiing av uteareal i sameiet.  Evt. biler eller motorsykler som ikke er flyttet eller som kjører inn i perioden og som hindrer feiingen vil bli bøtelagt.

Støyregler i sameiet
I et sameie bor vi tett på hverandre og vi minner alle beboere om å ta hensyn. Beboere skal ikke bruke boligen sin eller fellesarealene på en måte som urimelig eller unødvendig er til skade eller sjenanse for andre andelseiere.

– Generell nattero skal være mellom kl 23.00 – 07.00 (lør 09.00), søndag ro hele dagen.
– Ved avvikling av større selskaper, må nabo under, over og ved siden av varsles i
  god tid på forhånd. Er dette i forståelse mellom beboere kan reglene om nattero
  fravikes. Det må tas hensyn til at lyd bærer godt mellom leilighetene.
– Det skal være ro (det vil si fritt for boring, sagning, banking samt maskinvask)
  mandag til fredag mellom kl. 22.00 og 07.00. På lørdager skal det være ro frem til
  kl 10.00, og etter kl 18.00. På søndag- og helligdager skal det være ro hele dagen.

Ved brudd på disse reglene så vil styret følge det opp.  Vær oppmerksom på at bygget bærer støy som smelling av dører, skapdører og banking godt.  Vis ekstra hensyn nå i koronaperioden.


Ny sykkel og barnevognsparkering i bakgården
Årsmøtet 2021 har nå vedtatt utbygging av ny sykkel og barnevognsparkering.  Utbygging vil starte i løpet av våren.
Mer informasjon vil komme


Dyrehold i sameiet
Minner om at alle hunder og katter i sameiet skal registreres.
Søknadskjema for dyrehold ligger her: https://grenseveien.no/soknad-om-dyrehold-i-sameiet/


Digitalt årsmøte 2021
Digitalt årsmøtet er nå gjennomført i sameiet og alle innkommende spørsmål er blitt besvart.  Vi takker alle seksjonseiere som har deltatt i årsmøte.


Sameiet Grenseveien 8-26 har fått nytt styre
Det nye styret består av Leder Espen Karlsen GV 18, styremedlem Rickard Axelsson GV 22,  styremedlem Nadin Martinuzzi GV 26 og styremedlem Ansteen Slaathug GV 18. Varamedlem Nora Guthe GV 22.
 

Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra www.grenseveien.no .  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.


Nye balkongregler
Årsmøte 2021 har vedtatt nye balkongregler. Oppdaterte balkongregler ligger på våre hjemmesider.
https://grenseveien.no/balkong-og-felles-grill-platting-regler/


Nye parkeringsvedtekter
Årsmøte 2021 har vedtatt nye parkeringsvedtekter.  Oppdaterte parkeringsvedtekter ligger på våre hjemmesider.
https://grenseveien.no/parkeringsvedtekter-for-sameiet-grenseveien-8-26/  


Utleie
Vi minner om at utleie av hele eller deler av en seksjon må søkes inn til styret før innflytting. Ved endring av kontaktinformasjon må oppdatert informasjon sendes til styret for registrering. Se mer informasjon på våre hjemmesider: https://grenseveien.no/soknadsskjema-for-utleie/

 


Denne artikkelen handler om: