FAQ Forsikring

Hvilket forsikringsselskap bruker sameiet?

Sameiet har egen bygningsforsikring igjennom Usbl og Protector Forsikring.
Forsikringsnummer: 2415051-1.1

Hva dekker forsikringen?

Denne forsikringen dekker skader ved brann, vannskade og skadedyr (rotter mus, kakerlakker, soppskader). Seksjonseier har under enhver omstendighet en plikt til å begrense skade. Dette innebærer blant annet at alle beboere og seksjonseiere må varsle forsikringsselskap så fort som mulig ved skade.

Hvem må betale egenandel ved bruk av sameiets forsikring?

Egenandel blir viderefakturert til seksjonseier ved bruk av sameiets forsikring. Egenandelens størrelse er avhengig av hvilken type skade det er.
Dersom skaden kommer på 10 000 kr eller mindre må seksjonseier dekke og følge opp hele skaden selv da dette er minstebeløp for egenandel.

Hvor meldes skade?

Beboere melder selv inn skade via skjema til styret på sameiets hjemmesider. Utenfor åpningstidene kan alarmtelefon kontaktes: 24 13 18 88 (Døgnåpent)

Skadedyr dekkes igjennom Norsk Hussopp forsikring. Skade meldes inn til styret via skadeskjema på hjemmesidene til sameiet.
Norsk Hussopp forsikring kan kontaktes ved spørsmål igjennom telefon: 22 80 31 50

https://grenseveien.no/skademeldingsskjema/

Fant du det du lette etter?
Ja Nei

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]