Strømforbruk
Styret følger fortløpende opp sameiets kostnader og avtaler.  I forbindelse med høy strømpris i høst og vinter har styret gjort en rekke tiltak for sameiet for å spare strøm.  Varmekabler foran innganger er skrudd av og det er blitt bestilt ekstra måking, andre varmekabler i sameiet blir skrudd av og på etter behov av styret. Det er blitt sendt ut sms til alle beboere med påminnelse om at sameiets varmtvann kommer fra bredere oppvarmet av strøm. Styret skiftet også i høst strømleverandør for sameiets fellesmålere.

Etter varsel om at sameier nå er inkludert i regjeringen støtteordning og støtte er justert opp til 80% så vil sameiets varmekabler nå bli skrudd på igjen og det vil bare bli bestilt måking der sameiet ikke har snøsmelteranlegg. Styret har gjennomført befaringer for alternativ oppvarming av sameiets fellesvarmtvann og vil følge opp dette.


El-bil ladere på sameiets utleide p-plasser
i bakgården

Styret har i fjor hatt flere anbudsrunder med leverandører av el-bil ladere og vurdert forskjellige løsninger.

Sameiet har for lite kapasitet med strøm inn til sameiet fra nettleverandør Elvia. For å unngå en dyr kostnad med å grave inn større strømlinjer inn til sameiet har styret søkt Elvia om å kople nye el-bil ladere direkte til trafostasjon som står i verkstedbygningen til Carl Berner Torg.  Styret har også søkt om tilskudd til infrastruktur for utbygging av el-bil ladere som nå er godkjent.  Når styret mottar endelig godkjenning av Elvia på tilkopling av trafo og bekreftelse på at det er ledig kapasitet så vil nye el-bil ladere bli satt opp på utleide plasser for beboere. Beregnet byggestart vil bli i februar om godkjenning fra Elvia er i orden.

Det vil bli satt opp 12stk el-bil ladere øverst i bakgården samlet. Infrastruktur til totalt 29 lader vil bli bygget ut men kun 12 ladere vil bli satt opp i førsteomgang. De resterende vil bli satt opp etter behov.  Når laderne er satt opp så vil det bli endring i p-plasser for noen da alle el-biler vil bli plassert øverst i bakgården.  Berørte beboere som må skifte plasser vil bli kontaktet av styret når det er satt en dato for utbyggingstart fra leverandør.

Pris for ladning av el-biler og hybridbiler vil bli endret fra dagens fastpris til å betale etter per kwh pluss en månedsavgift. Det vil komme mer informasjon om dette i god tid til leietakere av el-bilplasser når laderne er satt opp og vi har hatt en prøveperiode med laderne.  Dagens pris vil være gjellende i prøveperioden.

 

Årsmøte 2022
Det blir årsmøte i Sameiet Grenseveien 8-26 i slutten av mars. I år som i fjor så vil møte bli holdt digitalt. Hvis du har forslag til årsmøtet, må du sørge for at styret har mottatt dette senest mandag 13. februar 2022. Seksjonseiere får en formell innkalling med tid, link for å komme inn på møte og alle saksdokumentene når årsmøtet nærmer seg.
 

Formulering og innsending av forslag:
– Skriv klart og tydelig hva du ønsker at årsmøtet skal ta stilling til                  
– Formuler et konkret forslag til vedtak som årsmøtet kan stemme over

Du sender forslaget til styret@grenseveien.no Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med oss i styret god tid før forslagsfristen.


Styret trenger nye styremedlemmer
Rickard i styret flyttet tilbake til Sverige i slutten av desember og styret trenger nye styremedlemmer. Ønsker du å sitte i styret i sameiet, stille som vara eller være med i valgkomiteen?  Kontakt styret før 13. februar på e-post: styret@grenseveien.no


Ventilasjon i leiligheter
I sameiet har vi naturlig ventilasjon med unntak av toppleilighetene. For å unngå fuktskader og mugg så er det viktig å ha alle lufteluker i leilighetene oppe. Styret har vært på befaring i flere leiligheter denne vinteren hvor det har vært høy luftfuktighet i leilighetene og mugg på vegger etter lufteluker har vært lukket.  Mer informasjon om ventilasjon ligger på våre hjemmesider:
https://grenseveien.no/informasjon-ventilasjon-i-leilighetene/
 

Carl Berner Torg verkstedhall
Styret har vært i møte med utbygger av verkstedhallen og har en god dialog med dem. Det er planlagt spisesteder, barer, fotball bar, arrangement hall ++  Sameiet har gjort utbygger oppmerksom på at mange har soverom mot deres bygg i bakgården og det må ikke være støy fra kl 23.00.  Utbygger informerer om at de tar hensyn til dette når bygget skal renoveres og når åpningstider skal settes for næring i bygget.  Utbygger kan følges på Facebook via Facebook siden CarlsOslo

Carl berner – Vårt nabolag
Sameiet er betalende medlem i Carl berner – vårt nabolag og vi anbefaler alle våre beboere til å følge dem på Facebook.

Skadedyr
Dersom du ser skadedyr som for eksempel mus, rotter, kakerlakker, skjeggkre eller lignende i leiligheten din eller på sameiets fellesområder, ta kontakt med styret umiddelbart.  Minner om at hoveddører og bakdører til oppgangene skal være lukket til en hver tid. Blant annet på grunn av skadedyr.

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.

Papir avfallsbrønn
Sameiet har det siste halve året hatt problemer med manglende tømming av papirbrønn.  Styret følger dette opp med renovasjonsetaten forløpende og presser papp nedover i brønnen når den ikke blir tømt og blir full.  Ser du at brønnen er full og det ikke er plass til mer minner vi om at det ikke er tillatt å sette avfall utenfor brønnene.


Utleie

Vi minner om at utleie av hele eller deler av en seksjon må søkes inn til styret før innflytting. Ved endring av kontaktinformasjon må oppdatert informasjon sendes til styret for registrering.  Se mer informasjon på våre hjemmesider: www.grenseveien.no
 

Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra www.grenseveien.no .  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.


Vennlig hilsen
Espen, Rickard, Nadin og Ansten
Styret i Grenseveien  8-26
styret@grenseveien.no 
www.grenseveien.no 


Denne artikkelen handler om: