StrømforbrukStyret følger fortløpende opp sameiets kostnader og avtaler.  I forbindelse med høy...