Utført større vedlikehold og prosjekter: År 2022:– Utbygging av el-bil ladere til alle p-pl...