For trivsel har styret utarbeidet regler for bruk av balkonger tilknyttet leilighetene og felles gri...