07.Oktober mellom kl 09-15 må alle sykler være fjernet fra sykkelparkeringen i bakgården på grunn av opprydding. Evt. sykler som ikke er fjernet vil bli fjernet av vaktmester. Minner om at syklet utenom denne dagen skal parkeres på sykkelparkeringen. Evt. sykler som står andre steder i fellesarealene til sameiet blir fjernet uten varsel. Styret er i gang med å lage planer for utvidelse av parkeringen.