Sameiet har som tidligere informert fått avslag på sin første søknad til balkongutbygging av plan og bygningsetaten.  De godkjenner ikke balkonger 1 etg. i våres sameie.

Ny redigert søknad er sendt inn. Sak og oppdatert fremgang hos kommunen ligger her: 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202000937

På grunn av innsending av ny søknad så er byggeoppstart utsatt.