Til Styret i sameiet Grenseveien 8-16.

Da har vi mottatt IG2, som vil si tillatelse til oppstart av grunnarbeider som spunt, peling, graving og sprenging.

Arbeidene blir igangsatt fra 16.4.18.

Last ned vedlegg:

Last ned nabovarsel fra Carl Berner Torg