Vedlikehold av balkonger
Minner om at hver seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av balkongen til sin leilighet. Dette innebærer vask, rensing av drenering og olje/beise balkongdekket minst annethvert år. Det anbefales nå å beise balkongdekket på sine balkonger før vinteren.

Tilstandsvurdering vinduer
Sameiet skal ha ny ekstern tilstandsvurdering av alle seksjoner som har eldre vinduer. Tilstandsvurderingen er en obligatorisk vurdering og evt. seksjoner som ikke slipper inn VD-montasje som er bestilt inn vil få bruksforbud på sine vinduer. Dersom beboer ikke slipper inn VD-montasje så er det kun en ny befaring på seksjonseiers kostnad som kan oppheve bruksforbudet. Dette gjelder kun seksjonsjoner med eldre vinduer, de det gjelder har blitt kontaktet av styret.
 

Informasjon fra styret
Alle seksjonseiere, inkludert utleiere og beboere har et ansvar for å sette seg inn i informasjonen styrtet sender ut.  Dessverre ser styret ofte at mange ikke setter seg inn i informasjonen.  Vi håper alle fremover kan bli flinkere til å sette seg inn i infoskrivene og informasjonen som ligger på våre websider: www.grenseveien.no


Status restaurering av nabobygget, Carls
Styret har hatt et nytt møte med eierne av verkstedbygget som ligger mot vår bakgård. Utbygger har som tidligere informert store planer for bygget med blant annet nytt spisested, vinbar mm.  De begynner å restaurere bygget i høst og det er nå planlagt åpning rundt september neste år. Det vil bli bygningsarbeid mot vår bakgård og biler vil til tider måte stå noen meter ut fra bygget.  Informasjon om dette vil komme til de som leier p-plass når de begynner arbeidet på vår side av bygget. Følg dem på dems Facebook side «Carls» for status på utbygging.


Felles grill
De som benytter fellesgrillen må være oppmerksom på å rydde etter seg for alles trivsel. Det er ikke tillatt å sette igjen gjenstander eller søppel på plattingen og grillen må skures etter bruk. Grillen og møbler på platting vil bli ryddet vekk av styret 01.oktober.


Klatreplanter på fasaden som vokser foran vinduene
Beboere oppfordres til ved behov klippe vekk deler av klatreplanten som vokser foran vinduene deres.


El-bil ladere
I slutten av september vil utbyggingen av el-bil ladere på parkeringsplasser i bakgården være sluttført. De som har en ladeavtale med sameiet vil fremover gå fra fakturering av sameiet med fastpris for strøm over til spot timepris som er en del av strømstøtte ordningen. Avtalen går via Elaway som skal drifte laderne for sameiet fremover. Informasjon vil bli sendt direkte til de som leier p-plass med ladning.
 

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.
 

Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra www.grenseveien.no   Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.
 

Hertz bilutleie
Sameiet har rabattavtale for våre beboere for medlemskap til Hertz bilpool. De har plassert 2 biler ved sameiets innkjøring som kan leies.  Se mer informasjon her: https://grenseveien.no/beboeravtale-med-hertz-bilpool/


Felleslån
Sameiet juster forløpende opp innbetaling på faktura fra sameiet på felleslån i takt med vår bank handelsbanken følger opp rentehevningene fra sentralbanken.


Ventilasjon i leiligheter
I sameiet har vi naturlig ventilasjon med unntak av toppleilighetene. For å unngå fuktskader og mugg så er det viktig å ha alle lufteluker i leilighetene oppe. Mer informasjon om ventilasjon ligger på våre hjemmesider: https://grenseveien.no/informasjon-ventilasjon-i-leilighetene/
 


Denne artikkelen handler om: