Renhold
Det vil bli utført skrubbing av trapper i alle oppganger 19. og 20. Mai. Alle beboere må ta inn dørmattene sine disse dagene slik at de ikke er i veien for arbeidet.

Sperring av gress utenfor GV. 12 – 22
Vi vil sperre av gressflekkene foran hovedinngangene ut mot Grenseveien 12-22 for at gresset skal få sjansen til å vokse seg tett igjen. Vi oppfordrer beboere til å lufte hundene andre steder.  

Styret har purret opp via vaktmester at gresset nå må begynnes å klippes.

Byggestart for ny sykkel- og barnevognsparkering er forsinket
Vi håper utbygging vil være i gang uke 20. Flott at så mange har flyttet syklene sine. De som ikke har flyttet syklene sine må gjøre det snarest. Sykler som ikke er flyttet innen byggestart vil bli flyttet av utbygger, de kutter opp evt. låser og setter dem på midlertidig sykkelparkering. Sameiet tar ikke ansvar for ulåste sykler som er blitt flyttet etter fristen av utbygger.

Det vil bli sendt ut en SMS til alle når nytt sykkelskur er klar til bruk. Opplåsning av dører til ny sykkel og barnevognsparkering vil kun være mulig via appen Unloc som i dag benyttes på alle sameiets hoveddører. Digital nøkkel vil bli tildelt alle seksjonseiere i slutten av byggeperioden og utleiere må dele digital nøkkel videre med sine leietakere.  Mer informasjon om unloc finner du her:  Nøkkelfri tilgang til hovedinngangsdører – Sameiet Grenseveien 8-26

Åpne dører og tyveri i oppgangene
Vi opplevde forrige uke tyveri fra en oppgang, dette skyltes at ytterdør i bakgården var satt opp og stod ubevoktet en kortere periode. Slipp aldri inn uvedkommende og hold hoveddørene til oppgangene lukket.

Balkongregler og levegger på balkonger
Hvis beboere ønsker å sette opp levegger som strekker seg over balkongelenderet ønsker styret å godkjenne disse før de blir satt opp. Forslag sendes styret på e-post.

Gjeldende balkongregler ligger på sameiets hjemmesider
https://grenseveien.no/balkong-og-felles-grill-platting-regler/


Denne artikkelen handler om: