HMS-runde

Det har nylig blitt gjennomført en HMS-runde i sameiet, og i den forbindelse ønsker styret å minne beboere på følge punkter:

– Det er ikke tillatt å hensette gjenstander i sameiets fellesrom, inkludert bakgården og kjelleren utenfor egen bod. Vi oppfordrer alle til å rydde opp etter seg og fjerne eiendeler dersom man vet at man har noe liggende i fellesområdene.

– Kun postkasseskilt fra sameiet er gyldige og skal brukes. Dersom noen mangler riktig skilt, kan man fylle ut skjemaet på denne siden: https://grenseveien.no/postkasseskilt/, og styret vil bestille nytt skilt.

– Toppetasjenes terasser er klassifisert som rømningsveier og må derfor alltid være fri for gjennomgang. Oppbevaring av eiendeler og møbler må ikke blokkere døren, verken på innsiden eller utsiden.

Det er også observert at ytterdører blir holdt åpne med mursteiner og lignende. Styret ønsker å påpeke at dette ikke er tillatt. Det er viktig med tanke på brannsikkerhet, tyveri og hærverk at dører ikke står åpne og gir tilgang for uvedkommede.

Vedlikehold av vinduer

Det er på tide å male vinduer utvendig i sameiet, og hver seksjonseier er selv ansvarlig for å gjennomføre dette før 1. september 2023. Hvis dette ikke blir gjort, vil styre engasjere en maler til å gjøre det for seksjonseiers regning.

Fargekoden for malingen som skal brukes er: 7310-G57Y 
Anbefalt maling: Grønn Umbra fra Jotun. 

Rapport fra radonmåling

Rapporten fra måling av radon i sameiet er ferdigstilt. Høyeste årsmiddelverdi ble målt til 100 Bq/m3 og høyeste måleverdi ble målt til 130 Bq/m3. Tiltaksgrensen er satt til 100 Bq/m3.

Seksjonseiere er selv ansvarlig for å følge opp eventuelle nødvendige tiltak i sin leilighet. Du kan finne den fullstendige rapporten og resultatet for din leilighet i vedlegget.

 

I sommer vil svartiden være noe lengre enn normalt på grunn av ferietiden. Styret ønsker dere alle en god sommer!

Last ned vedlegg: