Obos Opennet
Sameiet skal 01.september ha flyttet over til ny leverandør for kollektiv internett med hastighet 100/100 og valgfri TV-tilbud. Obos Opennet sin installatør vil begynne arbeidet med installasjon i leilighetene i starten av august og vil tilkople og installere utstyr oppgang etter oppgang.  De må inn i alle leiligheter. Da TV er valgfritt fremover så må dette bestilles selv av seksjonseier via Obos opennet, seksjonseier blir direktefakturert for dette.  Se på deres websider for mer informasjon:  www.obosopennet.no . Seksjonseiere vil bli kontaktet for installasjon etter sommeren.

Tidligere leverandør Telenor vil sende ut pakkelapper til hver seksjonseier på registrert adresse for tilbakelevering av alt utstyr, dette inkluderer også den hvite boksen fiberen går inn i på veggen som ny leverandør skrur ned.  Evt. utstyr som ikke skulle bli returnert til Telenor vil bli fakturert.  Telenor skrur av sine signaler til sameiet 01.september.


Felles grillplatting utenfor GV 26
Sameiet har nå ferdigstilt den nye grillplattingen over bomberommet til t-banen.  Plattingen og grillen kan benyttes av alle beboere.  Det er per i dag ingen booking men førstemann til mølla.  


Ordensregler for felles grillplatting og balkonger i sameiet
Styret har laget nye ordensregler for grillplatting og balkonger tilknyttet leiligheter.  Reglene finnes på våre hjemmesider: https://grenseveien.no/balkong-og-felles-grill-platting-regler/


Status balkonger
Balkongbygg melder at de per i dag ligger foran skjema.  De beregner å begynne med og sette inn dører fra balkong til leiligheter i Grenseveien 12 fra uke 24/25. Det vil bli sendt en egen e-post til seksjonseier om dette arbeidet.


Obos digital nøkkel
Sameiet har installert Obos sin digitale nøkkeltjeneste unloc på alle hovedinngangsdører til sameiet.  Etter en prøveperiode har styret nå valgt å beholde tjenesten.  Tjenesten vil i løpet av sommeren også bli installert på kjøreporten.  Det anbefales at alle laster ned appen og benytter denne som primær måte å åpne døren på eller en backup.  Tjenesten kan også benyttes på dører inn til leiligheten om den har en støttet digital lås. Se mer informasjon på våre hjemmesider: https://grenseveien.no/nokkelfri-tilgang-til-hovedinngangsdorer/


Utleie
Vi minner om at all utleie av deler eller hele seksjonen skal meldes inn til styret i god tid før innflytting, nye leietagere skal også settes inn i sameiets vedtekter og husordensregler.


Renteendring på felleslån

Obos banken har justert renten ned til 2.7% nominell på sameiets felleslån.  Forretningsfører vil justere ned kategori lån/renter på neste mulig fakturautsending. Minner om at alle seksjoneiere er solidarisk ansvarlig for lånene til sameiet.


Ferietid

Husk å ta noen forhåndsregler i forkant av eventuelle reiser i sommer.

  • Husk å ta ut stikkontakter som bør være ute.
  • Ikke la postkassen flyte over, be posten om å midlertidig ettersende posten din eller oppbevare den til du kommer hjem.
  • Abonnerer du på aviser som leveres med bud, ber du abonnementsavdelingen om å gjøre det samme.
  • Dersom du skal være borte lenge bør vannet til leiligheten skrus av.
  • Varmekabler på bad bør alltid stå på slik at de gir litt varme i gulvet. Dette hindrer fuktskader og muggsopp som dannes om gulvet ikke er ordentlig tørt.

 

Ikke slipp inn uvedkommende
Sommeren er høytid for svindel og innbrudd. Vær ekstra nøye på hvem du slipper inn i blokka. Slipp kun i personer som skal til deg.

 

Styret har lengre svartid i sommer på grunn av ferie men vil forløpende følge opp balkongprosjektet og sende ut informasjon til seksjoner dette gjelder.

 

 

Styret ønsker alle en riktig god sommer!