Støyregler i sameiet
I et sameie bor vi tett på hverandre og vi minner alle beboere om å ta hensyn. Beboere skal ikke bruke boligen sin eller fellesarealene på en måte som urimelig eller unødvendig er til skade eller sjenanse for andre andelseiere.

– Generell nattero skal være mellom kl 23.00 – 07.00 (lør 09.00), søndag ro hele dagen.
– Ved avvikling av større selskaper, må nabo under, over og ved siden av varsles i
  god tid på forhånd. Er dette i forståelse mellom beboere kan reglene om nattero
  fravikes. Det må tas hensyn til at lyd bærer godt mellom leilighetene.
– Det skal være ro (det vil si fritt for boring, sagning, banking samt maskinvask)
  mandag til fredag mellom kl. 22.00 og 07.00. På lørdager skal det være ro frem til
  kl 10.00, og etter kl 18.00. På søndag- og helligdager skal det være ro hele dagen.

Ved brudd på disse reglene så vil styret følge det opp.  Vær oppmerksom på at bygget bærer støy som smelling av dører, skapdører og banking godt.  
Vis ekstra hensyn etter kl 23.00
.
 

Støvsuging av fellesområde i kjeller
Vi har bestilt støvsuging av fellesområder i kjellere via vår renholdservice. Vi minner samtidig om at sameiet har en industristøvsuger som er til disposisjon for beboere, hvis noen føler seg kallet til å rydde i boden i vinter. Denne er forbeholdt kjeller og skal ikke benyttes til oppussing. Ta kontakt med styret ved behov.


Ventilasjon kjeller i GV. 22
Arbeidet med installasjon av luftavfukter til kjeller i Grenseveien 22 er ferdig. Fuktproblemet er vesentlig redusert og inneklima mye bedre. Det vil ta noen måneder før vi kan evaluere tiltaket endelig. Samme tiltak vurderes i kjelleren til Grenseveien 8 og 10 som har tilsvarende fuktproblem men i litt mindre skala.

 

Leietagere av p-plasser med EL-utakk
Still bilene til maks 8 amp til ladning av elbiler. Ellers er det fare for overbelastning av anlegget og sikringen går å må manuelt klikkes opp igjen av styret.

 
Varmekabler på badet
For å motvirke fuktskader på badene, anbefaler vi alle beboere å ha på varmekablene på badet hele året. Vi anbefaler videre at temperaturen innstilles slik at det kjennes på gulvet at det er varmt. 


Rensing av sluk
Som en del av seksjonseieres plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann på balkong for toppleiligheter må renses jevnlig for å unngå tette rør og evt. Vannskader.


Brennbart avfall
Det er forbudt å sett brennbart avfall inne i oppgangene eller på fellesområdet. Fjerning av slikt avfall i sameiet vil medføre gebyr på minimum kr 1500,- i henholdt til sameiets regler til eier av seksjonen som satte det igjen. Vi oppfordrer alle som ser slikt avfall på avveie sende e-post til styret. Har du behov for midlertidig oppbevaringsplass ved f.eks. oppussing kan dette avtales med styret i forkant.

Varmekabler for balkonger i 5.etg for snøsmelting og rensing av utløp for vann
Varmekablene skal stå på hele året.  Alle seksjonseiere som har toppleiligheter har en regulator i sitt sikringsskap i leiligheten. Se til at denne står på. Husk å rense sluket for vannutløp fra balkongene til takrenne.  I runden til vaktmesteren vår så går han igjennom balkongene. Ser han avvik så tar han bilde og sender inn til styret for oppfølgning.

Sykkel og barnevognparkering
Styret takker for alle tilbakemeldinger som i forbindelse med utbyggingen er sendt inn.  Alle tilbakemeldinger vil bli tatt med i utbyggingen.


Vi minner om at all kontakt med styret skal skje igjennom e-post.  Styret har ingen styretelefon. 

Det må påberegnes noe lengre svartid på e-post i juleferien.  Ved nødsituasjoner se våre hjemmesider for informasjon og våre viktigste leverandører.

 

Vi ønsker alle beboere en riktig god jul og godt nytt år


Vennlig hilsen
Espen, Stig, Rickard og Nadin
Styret i Grenseveien 8-26
styret@grenseveien.no
www.grenseveien.no


Denne artikkelen handler om: