Sameiet Grenseveien 8-26 har fått nytt styre
Det nye styret består av Leder Espen Karlsen GV 18, styremedlem Henrik Halvorsen GV 22,  styremedlem Nadin Martinuzzi GV 26 og styremedlem Ansten Slaathug GV 18. Varamedlem Md Mahdi Hasan GV 8.

Feiing av utearealer og p-plasser
Alle biler og motorsykler må fjernes 25. april fra kl 08.00 – 12.00 på grunn av feiing av uteareal i sameiet.  Evt. biler eller motorsykler som ikke er flyttet eller som kjører inn i perioden og som hindrer feiingen vil bli bøtelagt.

 

Container
Den 02. mai vil det komme en container i bakgården. Beboerne kan kaste avfall i denne containeren. Vi oppfordrer alle beboere til å gå gjennom bodene sine og kvitte seg med avfall. Containeren vil bli fjernet 05. mai.

Farlig avfall, bildekk, elektrisk avfall og lignende må ikke kastes i containeren.  Det vil bli ett eget bur til elektronisk avfall. 

Vi minner om at det er ikke tillatt å sette søppel utenfor containeren.

Dyrehold i sameiet
Minner om at alle hunder og katter i sameiet skal registreres.

Søknadskjema for dyrehold ligger her: https://grenseveien.no/soknad-om-dyrehold-i-sameiet/


Hertz bilutleie
Sameiet har rabattavtale for våre beboere for medlemskap til Hertz bilpool. De har plassert 2 biler ved sameiets innkjøring som kan leies.  Se mer informasjon her: https://grenseveien.no/beboeravtale-med-hertz-bilpool/


Felles grillplatting utenfor GV 26
Felles grill, bord og stoler er nå plassert ut.  Plattingen og grillen kan benyttes av alle beboere.  Det er per i dag ingen booking men førstemann til mølla.   Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra www.grenseveien.no .  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.

 

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.

 

Endring i parkeringsregler
Årsmøte 2022 har vedtatt nye parkeringsvedtekter.  Oppdaterte parkeringsvedtekter med oppdatert punkt 12 og nytt punkt nr 16 og 17 ligger på våre hjemmesider. https://grenseveien.no/parkeringsvedtekter-for-sameiet-grenseveien-8-26/ Vedtektsendring årsmøte 2022
Årsmøte 2022 har vedtatt nye vedtekter. Nytt punkt er lagt til:

§ 22. Fri rømningsvei på balkonger for toppleiligheter (1) Rømningsvei igjennom toppleiligheters balkonger skal til enhver tid holdes fri for hindringer og uten brannfarlige gjenstander av seksjonseier som eier tilhørende seksjon. 

Rømningsveien igjennom balkongene skal kun benyttes av toppleilighetene. Øvrige leiligheter må benytte rømningsvei via utganger nederst i trappeoppgangene.

 

Protokoll fra årsmøte
Referatet fra årsmøte ligger for seksjonseiere på «min side»  hos www.usbl.no . Referatet ligger også på våre hjemmesider:  https://grenseveien.no/arsmoteoversikt/  under fanen «årsmøte»Vedlikeholdsplan
Dagens vedlikeholdsplan utarbeidet av Obos prosjekt oktober 2015 for sameiet er nå utløpt. Styret har bestilt opp ny vedlikeholdsplan av Usbl prosjekt. Styret vil følge opp nødvendig vedlikehold og tilpasse budsjetter ut i fra Usbl sine anbefalinger i vedlikeholdsplanen.Elbil og hybridbil ladere
Styret har nå bestilt opp utbygging av infrastruktur til nye elbil ladere og ladere til de p-plassene hvor det står elbiler i dag. Det vil bli bygget ut infrastruktur til alle p-plasser i bakgården men kun installert ladere hvor det står elbiler i dag.

Styret vil fremover sende informasjon direkte til de som har ladeplass angående utbyggingen.


Denne artikkelen handler om: