Innbetaling lån/renter på månedlig faktura fra sameiet blir justert ned
Med bakgrunn i Norges Banks rentekutt har rentene i pengemarkedet falt. Rentesatsen for våre lån er endret til 2,950 %. Ny effektiv rente blir 2,990 %. Endringen gjelder fra 08.04.2020.

Siden fakturaproduksjonen for april og mai allerede er gått så er endringen lagt inn fra juni. Det betyr at for mye innkrevd i april og mai er fratrukket juni, og nytt ordinært terminbeløp løper fra juli. Dere vil derfor se endring på felleskostnadene både for juni og på nytt igjen i juli.

Feiing av utearealer og p-plasser
Alle biler og motorsykler må fjernes 24. april fra kl 08.00 – 12.00 på grunn av feiing av uteareal i sameiet.  Evt. biler eller motorsykler som ikke er flyttet eller som kjører inn i perioden og som hindrer feiingen vil bli bøtelagt.

Status balkonger
Balkongsøknaden til sameiet er nå godkjent og byggestart planlegges i slutten av april. Plan og bygningsetaten har i forbindelse med søknaden avslått utbygging av balkonger for alle seksjoner i 1.etg og seksjoner som skulle få mot Grenseveien. Begrunnelse og oppdaterte tegninger ligger i status for søknaden her:   http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202000937


Styret vil fremover kommunisere direkte med de som kan få balkonger via e-post. Seksjonseiere i sameiet som ikke har e-postadresse vil få informasjon via SMS. 

Støvete kjellerboder
Industri støvsuger til kjeller er kjøpt inn og er til disposisjon for beboere. Denne er forbeholdt kjeller og skal ikke benyttes til oppussing. For å få best mulig resultat anbefaler styret at seksjonseiere i hver oppgang koordinerer støvsuging i flest mulig boder og i fellesområdene. Retningslinjene for smittevern må selvsagt følges.

Ny avtale for fibertilknytning TV og Bredbåndstjenester
Etter vedtak på årsmøte om å avvikle dagens bredbånd- og TV avtale har styret lagt ut ny avtale på anbud. Det er inngått avtale for levering av bredbånd til alle leiligheter i sameiet med hastighet 100/100 Mbit/s for kr 120,- per måned med OBOS OpenNet. De blir vår nye fiberleverandør fra september. Fellesutgiftene vil da inkludere ny internett avtale mens TV utgår. Fellesutgiftene går ned kr 269 per måned.

For de som ønsker TV-tjenester eller raskere nettlinje så kan dette bestilles direkte via OBOS OpenNet, det vil bli fakturert direkte til seksjonseier. Mer informasjon om OBOS OpenNet ligger på deres hjemmesider: https://www.obosopennet.no/

Informasjon om overgang fra dagens leverandør, Telenor til ny leverandør kommer nærmere endringsdato.

Brannsikkerhet
Vaktmester vil i løpet av kort tid levere ut de siste brannslukkerne til seksjoner som fortsatt ikke har et godkjent apparat etter kontroll av Norsk brannvern. Alle brannslukkere styret har kjøpt inn på vegne av seksjonseiere vil bli viderefakturert. Vi minner om at alle beboere skal være kjent med sameiets branninstruks som ligger på våre nettsider: https://grenseveien.no/branninnstruks-for-sameiet-grenseveien-8-26/ 
 

Sykkelparkering
Alle beboere som ikke ønsker å parkere sykkelen sin i boden, må bruke sykkelparkeringen i bakgården. Oppganger, gangen utenfor bodene og lignende skal ikke brukes til sykkelparkering. Vaktmester rydder jevnlig i kjelleren og på fellesområdene, og fjerner sykler som er feilplassert.


Parkering
Parkering i bakgården inntil bygget er kun tillatt for av/på lessing og du må være i nærheten av bilen. Ved inn/ut flytting må nødblinker stå på og det skal være lapp i frontruten «FLYTTEBIL» med kontaktinfo. Skal du ha besøk av håndverker og trenger parkering? Det kan lånes et «leverandør» p-bevis for parkering inntil bygget i bakgården av styret. Send en e-post til parkering@grenseveien.no i god tid for å låne et bevis.

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner. Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.

Vennlig hilsen
Espen, Stig, Rickard og Nadin
Styret i Grenseveien 8-26


Denne artikkelen handler om: