Veiledning brannalarm


Branninnstruks for Sameiet Grenseveien 8-26

Varsle:

Sameiets felles brannalegg har ingen oppkopling mot brannvesnet, oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm (ring 110) og forsøk å varsle beboerne.

Redde:

Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

Slokke:

Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt branndører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med:

– Rømningsveier og nødutganger

– Hvor slokkeutstyr er plassert

– Hvordan slokkeutstyret skal brukes

– Møteplass ved brann, bakken opp til hekkveien

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Plikter som beboer:

• Gjør deg kjent med hvordan brannslukker/slange skal brukes, les bruksanvisningen nøye. Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig.

• Gjør deg kjent med branninstruksen til sameiet og hva du skal gjøre dersom det er en falsk alarm.

• Gjør deg kjent med møteplass ved brann, møtestedet er bakken opp til hekkveien.

• Kontroller boenhetens brannslukker/slange hvert kvartal.

• Felles røykvarsler testes av sameiet 1 gang pr år. Har du montert en egen i tillegg til den som er felles (anbefales av styret) test denne en gang i måneden. Sørg for å skifte batteri, gjerne på røykvarslerens dag 1.desember.

• Hold rømningsveier, ganger, boder og trapperom fri for hindringer og brennbart materiale.

• Dører til fellesareal skal holdes lukket og låst. Ikke slipp inn uvedkommende.

• Brannvarslere tilhørende felles anlegget skal tildekkes med plastik ved arbeid som

genererer støv

• Brannvarslere tilhørende felles anlegget må aldri demonteres av beboere! Evt. feil på brannannlegget på grunn av demontering faktureres videre til seksjonseier.

Brannslukker i leiligheter tilhører leiligheten, skal være lett tilgjengelig, aldri fjernes og kontrollers av sameiet hvert 5 år

Last ned vedlegg:

Last ned branninnstruks for sameiet