Sameiet har fått ny rådgiver hos Obos eiendomsforvaltning
Tanita som har vært vår kontaktperson sluttet i desember.  Ny kontaktperson for sameiet er Ole Vegard Tveita tlf. 22865854 e-post: ole.vegard.tveita@OBOS.no

Årsmøte 2021
Det blir ordinært årsmøte i Sameiet Grenseveien 8-26 tirsdag 02. mars 2021. I år vil møte bli holdt digitalt. Hvis du har forslag til årsmøtet, må du sørge for at styret har mottatt dette senest mandag 10. februar 2021. Seksjonseiere får en formell innkalling med tid, link for å komme inn på møte og alle saksdokumentene når årsmøtet nærmer seg. Men det er lurt å notere datoen allerede nå.  Ønsker du å sitte i styret i sameiet eller stille som vara?  Kontakt valgkomiteen før 04. februar på e-post: mahdi_bau@yahoo.com 

Formulering og innsending av forslag:
– Skriv klart og tydelig hva du ønsker at årsmøtet skal ta stilling til                  
– Formuler et konkret forslag til vedtak som årsmøtet kan stemme over

Du sender forslaget til styret@grenseveien.no Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med oss i styret god tid før forslagsfristen.

Balkongprosjektet
Alle innmeldte reklamasjoner skal nå være fulgt opp.  Ved innmelding av nye reklamasjoner til styret så vil de bli fulgt opp fortløpende.

Varmekabler i takrenner
Sameiet har i november og desember installert nye varmekabler i takrennene mot Grenseveien og bakgården for å unngå farlige istapper.

Skadedyr
Dersom du ser skadedyr som for eksempel mus, rotter, kakerlakker, skjeggkre eller lignende i leiligheten din eller på sameiets fellesområder, ta kontakt med styret umiddelbart.  Minner om at hoveddører og bakdører til oppgangene skal være lukket til en hver tid. Blant annet på grunn av skadedyr.

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.

Utrykning fra brannvesenet i januar
Sameiet har hatt en utrykking fra brannvesenet til Grenseveien 12 i forbindelse med røykutvikling i leilighet 4 etg.  Røyken har vist seg å stamme fra fyring i peis.  Styret følger opp saken med leverandør som har rehabiliterte pipene og beboere i de aktuelle leilighetene.  Sameiet har også hatt en utrykking fra brannvesenet til Grenseveien 24. Her har det vært en ny koplingsboks montert av elektrikeren til Bonum på utvendig vegg i forbindelse med varmekabler som har hatt røykutvikling. Koplingsboksen er sendt til produsenten for feilsøking.  Styret følger opp saken mot Bonum og dems elektriker. Sameiet har et moderne og sikkert brannvarslingsanlegg, brannventilasjon luker i trappeoppganger og andre branntiltak som blir kontinuerlig fulgt opp av styret. Minner om at sameiets brannvarslingsanlegg ikke er oppkoblet mot brannvesenet.  Ved en reel brann ring 110.  

Innbrudd
Sentrumsområdet i Oslo har den siste tiden opplevd innbrudd i postkasser, kjellere og stjeling av pakker på dørmatter. Grenseveien 22 hadde innbrudd i sine postkasser i November. Slipp aldri inn uvedkommende og hold hoveddørene til oppgangene lukket.

Støyregler i sameiet
I et sameie bor vi tett på hverandre og vi minner alle beboere om å ta hensyn. Beboere skal ikke bruke boligen sin eller fellesarealene på en måte som urimelig eller unødvendig er til skade eller sjenanse for andre andelseiere.

– Generell nattero skal være mellom kl 23.00 – 07.00 (lør 09.00), søndag ro hele dagen.
– Ved avvikling av større selskaper, må nabo under, over og ved siden av varsles i
  god tid på forhånd. Er dette i forståelse mellom beboere kan reglene om nattero
  fravikes. Det må tas hensyn til at lyd bærer godt mellom leilighetene.
– Det skal være ro (det vil si fritt for boring, sagning, banking samt maskinvask)
  mandag til fredag mellom kl. 22.00 og 07.00. På lørdager skal det være ro frem til
  kl 10.00, og etter kl 18.00. På søndag- og helligdager skal det være ro hele dagen.

Ved brudd på disse reglene så vil styret følge det opp.  Vær oppmerksom på at bygget bærer støy som smelling av dører, skapdører og banking godt.  Vis ekstra hensyn etter kl 23.00.
 


Denne artikkelen handler om: