01.04.21 Parkeringsvedtekter for Sameiet Grenseveien 8-26