Dagens container som er full vil bli fjernet sammen med ee-avfallsdunken torsdag 06.mai.  Ny container kommer fredag og vil bli stående til mandag 10.mai.   

Den nye containeren må ikke fylles over veggene og det er ikke tillatt å plassere avfall utenfor containeren.