Sameiet får ny forretningsfører 01.oktober
Boligbyggelaget Usbl overtar sameiets forretningsfører fra 01.oktober 2021. Alle seksjonseiere skal ha mottatt e-post og brev i posten fra Usbl angående overgangen.  Har du ikke mottatt brevet?  Send en e-post til nykunde@usbl.no. Nye fakturaer for felleskostnader for oktober-desember sendes pr. post fra Usbl i løpet av september. Det er et nytt kontonummer som skal brukes! Ikke betal inn felleskostnader til Obos sin gamle konto fra 01.oktober. 


Mer informasjon om Usbl ligger her: https://www.usbl.no/om-oss  Det vil i forkant av overgangen bli tildelt nye unloc nøkler til alle seksjonseiere fra Usbl og nøkler fra Obos vil bli fjernet.

 

Tilgang til sykkelskur, barnevognsparkering og plassering av sykler
Digital unloc nøkkel for sykkelparkering er blitt tildelt alle seksjonseiere, leietakere må få delt nøkkel av sin utleier. Tilgang til barnevognsparkeringen blir bare tildelt de som trenger det etter forespørsel til styret. Alle som fortsatt benytter midlertidige sykkelplasseringer bes om å flytte sykkelen sin til det nye sykkelskuret innen 01.oktober. Alle sykler skal parkeres på sameiets sykkelparkeringer. Evt. sykler som blir plassert andre steder vil bli fjernet av vaktmester uten forvarsel.Klatrehekk på vegg
Klatrehekken som er på vegg mot Grenseveien og Hekkveien vokser og beboere som ikke ønsker å ha sine vinduer tildekket må jevnlig trimme den utenfor sitt vindu.  Vær obs når dere klipper å ikke kutt de tykkere grenene da hekken oppover i etasjene vil dø.  Vaktmester trimmer klatrehekken kun når det er helt nødvending og forløpende klipping må gjøres av beboere.
 

 

1.års reklamasjonsrunde for balkongutbygging
Seksjonseiere som har reklamasjoner på sine balkonger kan melde dette inn til styret innen 01.oktober. 


Dyrehold i sameiet
Minner om at alle hunder og katter i sameiet skal registreres.
Søknadskjema for dyrehold ligger her: https://grenseveien.no/soknad-om-dyrehold-i-sameiet/

 

Utleie

Vi minner om at utleie av hele eller deler av en seksjon må søkes inn til styret før innflytting. Ved endring av kontaktinformasjon må oppdatert informasjon sendes til styret for registrering. Se mer informasjon på våre hjemmesider: www.grenseveien.no
 


Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra www.grenseveien.no .  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.

 

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.
 

 

Støyregler i sameiet
I et sameie bor vi tett på hverandre og vi minner alle beboere om å ta hensyn. Beboere skal ikke bruke boligen sin eller fellesarealene på en måte som urimelig eller unødvendig er til skade eller sjenanse for andre andelseiere.

– Generell nattero skal være mellom kl 23.00 – 07.00 (lør 09.00), søndag ro hele dagen.
– Ved avvikling av større selskaper, må nabo under, over og ved siden av varsles i
  god tid på forhånd. Er dette i forståelse mellom beboere kan reglene om nattero
  fravikes. Det må tas hensyn til at lyd bærer godt mellom leilighetene.
– Det skal være ro (det vil si fritt for boring, sagning, banking samt maskinvask)
  mandag til fredag mellom kl. 22.00 og 07.00. På lørdager skal det være ro frem til
  kl 10.00, og etter kl 18.00. På søndag- og helligdager skal det være ro hele dagen.

Ved brudd på disse reglene så vil styret følge det opp.  Vær oppmerksom på at bygget bærer støy som smelling av dører, skapdører og banking godt.  Vis ekstra hensyn etter kl 23.00.
 


Denne artikkelen handler om: