Radonmåling
Alle leiligheter i sameiet som ligger i 1.etg og 2.etg skal ha ny radon måling fra oktober – januar.
Styret kommer rundt å deler ut målere.  De det gjelder vil få beskjed via SMS.  Alle må gjennomføre målingen.

Maling av trapper i oppganger
Prosjektet er nå sluttført og det vil ikke bli gjennomført mer flekking. Mattene foran inngangsdører har vært rullet sammen å fjernet en periode etter malingen for at ny epoxy maling på gulvet skal få herdet før mattene rulles tilbake.

Tilstandsvurdering vinduer
Sameiet har nå hatt tilstandsvurdering av vinduene til alle seksjoner som har eldre vinduer.  Tidligere leverandør VD-montasje har trukket seg fra prosjektet og sameiets vaktmester firma, Rene-bygårder tar over prosjektet og blir sameiets nye rammeleverandør for vinduer. De vil ta kontakt med alle seksjonseiere som igjennom tilstandsvurderingen har fått avvik på sine vinduer og som trenger vedlikehold eller utskifting.  Dette gjelder kun seksjoner med eldre vinduer. 

El-bil ladere
Installatør har fått leveringsproblemer på nødvendige deler til det nye anlegget. Det vil bli sluttført i løpet av kort tid. Gamle stikk vil bli fjernet når nytt anlegg er i drift. Elaway vil fremover drifte og supportere anlegget og alle ladene biler må tegne kundeforhold med Elaway. Strøm betales etter spotpris og faktureres fremover av Elaway. I forbindelse med prosjektet så er det bestilt reparasjon/lapping av hull i asfalten i bakgården.

Brannalarm
Branndetektoren inne i leiligheten må ikke røres da dette genererer feil på anlegget, evt. Evt. feil fremkommer på brannpanelene i alle sameiets oppganger og er meget brysom da det generer en pipelyd fra brannpanelet. Pipelyden kan stoppes ved å vri rundt nøkkelen og trykk på «stopp summer»  Alle beboere skal til enhver tid være oppdatert på sameiets branninstruks og veiledning for betjening av brannalarmsentralen som ligger på våre hjemmesider:  https://grenseveien.no/wp-content/uploads/2020/01/Branninstruks_v3-060116_grensevein.pdf

Dersom du har spørsmål eller fortsatt er usikker på hvordan du betjener brannalarmen kontakt styret. 

 

NB! Sameiets brannanlegg er ikke koblet direkte til brannvesenet, og det er derfor viktig å ringe 110 om det skulle oppstå en farlig situasjon.

Husk: tid = konsekvens ved brann

Kun tilbakestill dersom du selv har utløst brannalarmen! Ikke gjør dette på vegne av andre, med mindre du har vært inne i den aktuelle seksjonen og sjekket at alarmen er falsk.

Dersom beboere rører detektorer som lager feil i anlegget eller ikke tilbakestiller anlegget korrekt etter falsk brannalarm vil kostnad for utbedring bli viderefakturert. Er du usikker på hvordan du betjener brannalarmen, kontakt styrtet.


Felleslån
Sameiet juster forløpende opp innbetaling på faktura fra sameiet på felleslån i takt med vår bank handelsbanken følger opp rentehevningene fra sentralbanken.

Korttidsparkering
Parkering i bakgården inntil bygget er kun tillatt for av/på lessing og du må være i nærheten av bilen. Ved inn/ut flytting må nødblinker stå på og det skal være lapp i frontruten «FLYTTEBIL» med kontaktinfo. Skal du ha besøk av håndverker og trenger parkering? Det kan lånes et «leverandør» p-bevis for parkering inntil bygget i bakgården av styret. Send en e-post til parkering@grenseveien.no i god tid for å låne et bevis.

Rensing av sluk
Som en del av seksjonseieres plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann på balkong for toppleiligheter må renses jevnlig for å unngå tette rør og evt. vannskader.


Carl berner – Vårt nabolag
Sameiet er betalende medlem i Carl berner – vårt nabolag og vi anbefaler alle våre beboere til å følge dem på Facebook.

Utleie
Vi minner om at utleie av hele eller deler av en seksjon må søkes inn til styret før innflytting. Ved endring av kontaktinformasjon må oppdatert informasjon sendes til styret for registrering.  Se mer informasjon på våre hjemmesider: www.grenseveien.no

 

MC-parkering
Vi minner om at MC-parkeringen er stengt fra 01.11 da plassen brukes som snødeponi.


Vinduer i trappeoppganger skal være lukket
Vi minner om at alle vinduer i trappeoppgangene skal holdes lukket hele året på grunn av regn og vind.


Fri rømningsvei på balkonger for toppleiligheter
Rømningsvei igjennom toppleiligheters balkonger skal til enhver tid holdes fri for hindringer og uten brannfarlige gjenstander av seksjonseier som eier tilhørende seksjon. Ved en evt. evakuering så skal rømningsveien kun benyttes av toppleilighetene.

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.

 
 


Denne artikkelen handler om: