Sykkelstativer og sykkelparkering
Sett sykler som står i fellesarealene tilbake i sykkelskuret i bakgården. Styret er i gang med å planlegge og hente inn tilbud på nytt og større sykkelskur med barnevogn parkering.  Det vil bli lagt frem til årsmøte 2021. 


Utleie
Vi minner om at all utleie av deler eller hele seksjonen skal meldes inn til styret i god tid før innflytting, nye leietagere skal også settes inn i sameiets vedtekter og husordensregler. Skjema for utleie ligger på våre hjemmesider www.grenseveien.no  Det er ikke tillatt å flytte inn i sameiet før utleie er godkjent. Brudd på sameiets vedtekter og husordensregler kan gå utover muligheten for å leie ut.


Vi har ryddet vekk grill og møbler fra fellesterrassen
.
Tusen takk for i år, det har vært så hyggelig at trassen har vært så flittig brukt i år.


Reklameplassen på veggen til GV 8 er leid ut til Coop fra 01.september 2020
Reklameplassen på veggen til Grenseveien 8 er leid ut til Coop for næring i det nye Carl berner Torg.
 

Ventilasjon kjeller i GV. 22
Det er et problem med fukt i kjelleren til Grenseveien 22 da mye av vannrørene fra det kommunale nettet kommer inn i denne kjelleren. For å forbedre klimaet i kjelleren i nr. 22 har styret hentet inn tilbud og bestilt opp luft avfukter til kjelleren.  Samme tiltak vurderes i kjelleren til Grenseveien 8 og 10 som har tilsvarende problem.

Balkongprosjektet
Prosjektet er nå ferdigstilt. Nå gjenstår skifte av vinduer til de som har bestilt dette, når det er ferdig vil bakgården bli ryddet og lifter kjørt vekk.


Høstdugnad i kjelleren?
Sameiet har en industristøvsuger til fri benyttelse som er egnet for rengjøring i kjellerbodene. Ta kontakt med styret for å låne støvsugeren.


Brannalarm
Branndetektoren inne i leiligheten må ikke røres da dette genererer feil på anlegget. Evt. feil fremkommer på brannpanelene i alle sameiets oppganger og er meget brysom da det generer en pipelyd fra brannpanelet. Pipelyden kan stoppes ved å vri rundt nøkkelen og trykk på «stopp summer»  Alle beboere skal til enhver tid være oppdatert på sameiets branninstruks og veiledning for betjening av brannalarmsentralen som ligger på våre hjemmesider:  https://grenseveien.no/wp-content/uploads/2020/01/Branninstruks_v3-060116_grensevein.pdf
Dersom du har spørsmål eller fortsatt er usikker på hvordan du betjener brannalarmen kontakt styret. 

NB! Sameiets brannanlegg er ikke koblet direkte til brannvesenet, og det er derfor viktig å ringe 110 om det skulle oppstå en farlig situasjon.

Husk: tid = konsekvens ved brann

Kun tilbakestill dersom du selv har utløst brannalarmen! Ikke gjør dette på vegne av andre, med mindre du har vært inne i den aktuelle seksjonen og sjekket at alarmen er falsk.


Kontaktinformasjon, telefonnummer og e-post adresser 
Dette kan oppdateres og endres selv av seksjonseier ved å logge inn på Obos sin nettportal www.Vibbo.no . Adresser må til en hver tid stemme.


Økning av felleskostnader 01.01.21
Sameiet justerer opp felleskostnadene 4% fra 01. januar.  Det er nå rundt 2 år siden sameiet sist justerte felleskostnadene. Styret jobber kontinuerlig med besparelser i sameiets avtaler. Økningene i felleskostnadene skal dekke generell prisstigning på tjenester som går til driften i boligselskapet. For eksempel kommunale avgifter, vaktmester og innkjøp av vedlikeholdstjenester.

Låneopptak til seksjoner som har valgt lån via sameiet som betaling av balkong
I midten av oktober ble siste låneopptak tatt opp for betaling av restfaktura til balkonger for seksjoner som har valgt betaling via sameiet. Da november faktura allerede var kjørt ut fra Obos så ble det etterfakturert renter og nedbetaling på desember faktura.  Fakturaen i januar blir den nye summen som skal betales fremover.


MC-parkering
Parkeringen er stengt fra 01.11 da plassen brukes som snødeponi


Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra www.grenseveien.no .  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.
 

Hertz bilutleie
Sameiet har rabattavtale for våre beboere for medlemskap til Hertz bilpool. De har plassert 2 biler ved sameiets innkjøring som kan leies.  Se mer informasjon her: https://grenseveien.no/7254/hertz-bilpool/sameiet-har-inngatt-avtale-med-hertz-bilpool
 


Denne artikkelen handler om: