Årskontroll brannalarm
Sameiet leverandør Norsk brannvern skal ha kontroll og test av sentral brannalarm 28.mars fra kl 08.00.  Brannalarmen kommer til å gå kort periode under testing denne dagen.  Det er kun sentral brannalarm, røykluker, brannslukkere og nødlys i fellesarealer som skal sjekkes i år.  Beboere har ansvar for å sjekke sin brannslukker i leiligheten. Sameiet har felles kontroll av ekstern leverandør på brannslukkere i leiligheter hvert 5 år.


Justering faktura Usbl innbetaling kategori lån

Handelsbanken har varslet sameiet om renteendring på våre felleslån og Usbl justerer innbetalingen til seksjonseiere på faktura fra mai.
 

El-bil ladere på sameiets utleide p-plasser i bakgården
På grunn av mye korona sykdom hos strømnettleverandør Elvia står sameiet fortsatt i kø for å få godkjent tilkopling av el-bil ladere til trafo.

Mc-parkering blir avgift parkering
P-plassen i sameiet for MC-sykler vil bli endret fra gratis til avgift parkering denne sesongen på lik linje som utleie av p-plass til biler. Leie er satt til kr 150,- per måned for fast p-plass, parkeringsvedtektene til sameiet er gjeldene også for leie av mc-sykkel p-plass.  Ønsker du leie plass for sesongen?  Ta kontakt med styret via parkering@grenseveien.no.

Beboere i sameiet som er leietakere må leie via sin seksjonseier som blir fakturert av sameiet.  Evt. MC-sykler som parkerer i sameiet uten p-avtale vil få kontrollgebyr av Aker P-Drift som kontrollerer våre p-plasser. 

Vi minner om at MC-parkeringen fortsatt er vinterstengt.  MC-parkering kan leies fra 01.april  – 01.november med forbehold om at snøen på plassen er smeltet til 01.april.

Søppel på balkonger
Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare søppel på balkongene i sameiet.  Det er de siste månedene blitt ryddet mye søppel i bakgården som ser ut til å komme fra balkonger men som er blitt tatt med vinden når det har blåst mye.

Årsmøte 2022
Møtet vil bli avholdt digitalt igjennom Usbl sin portal for seksjonseiere. Seksjonseiere kan registrere seg for tilgang til min side hos Usbl her: https://www.usbl.no/min-side Brukerveiledning for digitalt møte ligger her:  Usbl digitalt årsmøte

Det åpnes for spørsmål fra fredag 25.03 kl 18.00 og selve årsmøtet blir i år gjennomført 28.03 fra kl 18.00 til 29.03 kl 23.59.   Innkalling og brukerveiledning vil også bli sendt ut fra Usbl via e-post til alle seksjonseiere.

Korttidsparkering
Parkering i bakgården inntil bygget er kun tillatt for av/på lessing og du må være i nærheten av bilen. Ved inn/ut flytting må nødblinker stå på og det skal være lapp i frontruten «FLYTTEBIL» med kontaktinfo. Skal du ha besøk av håndverker og trenger parkering? Det kan lånes et «leverandør» p-bevis for parkering inntil bygget i bakgården av styret. Send en e-post til parkering@grenseveien.no i god tid for å låne et bevis.
 

Rensing av sluk
Som en del av seksjonseieres plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann på balkong for toppleiligheter må renses jevnlig for å unngå tette rør og evt. vannskader.


 Ventilasjon i leiligheter
I sameiet har vi naturlig ventilasjon på alle leiligheter med unntak av de nye leilighetene på loftet.

Alle lufteluker mot yttervegger må til en hver tid stå åpne, filtrene i lukene må også jevnlig renses ved å spyle dem med vann fra f.eks. kjøkkenkranen.  På kjøkken er det ikke tillatt å koble vifte til ventil på yttervegg eller til ventilasjonskanaler, da dette vil motvirke effekten i de naturlige ventilasjonskanalene og er brannfarlig. 

Loftsleiligheter har balansert ventilasjon på alle leiligheter hvor selve motoren er plasser i et eget rom på balkongene. Systemet har to moduser og kan stilles i vintermodus eller sommermodus, filter må skiftes hver 12 måned. 

Ta kontakt med www.systemair.no eller send en e-post til mailbox@systemair.no, det vises i displayet «filteralarm» når det skal skiftes.

Varenummeret for filteret er: 19430 (filtersett 10)


Brennbart avfall
Det er forbudt å sett brennbart avfall inne i oppgangene eller på fellesområdet. Fjerning av slikt avfall i sameiet vil medføre gebyr på minimum kr 1500,- i henholdt til sameiets regler til eier av seksjonen som satte det igjen. Vi oppfordrer alle som ser slikt avfall på avveie sende e-post til styret. Har du behov for midlertidig oppbevaringsplass ved f.eks. oppussing kan dette avtales med styret i forkant.
 


Denne artikkelen handler om: