Årsmøte 2020
Det årlige sameiermøte  ble avholdt den 4. mars, vi takker for oppmøtet til alle som kom.

Under årsmøtet ble det vedtatt å avvikle dagens kollektive TV/internett avtale ved utløp av dagens avtale fra høsten 2020. Styret har på årsmøte fått fullmakt til å hente inn tilbud og etablere en ny kollektiv internett avtale hvor TV fremover vil være valgfritt tilbud.  Mer informasjon komme nærmere høsten.

Protokoll fra årsmøtet ligger nederst i denne nyheten og under årsmøter på hovedmenyen. Protokollen vil bli sendt ut via e-post til seksjonseiere som har akseptert digital kommunikasjon fra Obos og vanlig postgang til andre.


Kontroll av brannslukkere
Det er blitt satt opp ny kontrolldato 16.mars for de som ikke fikk kontrollert sitt brannslukningsapparat under første runde kontrollert av Norsk Brannvern. Styret er i gang med å kontakte seksjonseier hvor brannslukker ikke ble godkjent og nytt må kjøpes inn. For seksjonseiere som ikke blir kontaktet så er ditt brannslukningsapparat merket med et nytt klistremerke signert og godkjent av kontrollør.  Neste kontroll er om 5 år.


Digital kommunikasjon fra sameiets forretningsfører
Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir og kostnader.

Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.


Feiing av utearealer og p-plasser
Alle biler og motorsykler må fjernes 24. april fra kl 08.00 – 12.00 på grunn av feiing av uteareal i sameiet.  Evt. biler eller motorsykler som ikke er flyttet eller som kjører inn i perioden og som hindrer feiingen vil bli bøtelagt.


Status balkonger
Plan og bygningsetaten valgte å sende balkongsøknanden videre til byantikvaren. Byantikvaren har nå kommet med sin uttalelse til plan og bygningsetaten. Det vil komme ny informasjon så snart sameiet har fått endelig svar på byggesøknaden som forventes innen kort tid og byggestart kan starte.

Status for søknad kan følges her:  http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202000937


Meld inn eierendring til Telenor ved salg av seksjon
Telenor er avhengig av oppdatert informasjon fra seksjonseiere ved salg av leilighetene.  Internett ruter og digital TV boks tilhører leiligheten og skal aldri fjernes.

Utleie
Vi minner om at utleie av hele eller deler av en seksjon må søkes inn til styret før innflytting. Ved endring av kontaktinformasjon må oppdatert informasjon sendes til styret for registrering. Se mer informasjon her:  https://grenseveien.no/soknadsskjema-for-utleie/ 


Rensing av sluk
Som en del av seksjonseieres plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann på balkong for toppleiligheter må renses jevnlig for å unngå tette rør og evt. vannskader.


Varmekabler på badet 
For å motvirke fuktskader på badene, anbefaler vi alle beboere å ha på varmekablene på badet hele året. Vi anbefaler videre at temperaturen innstilles slik at det kjennes på gulvet at det er varmt. 

Last ned vedlegg:

Protokoll årsmøte 2020