Nytt styre

Etter årsmøte har styret fått noen nye medlemmer og noen som fortsetter fra tidligere. Vi ønsker å informere om at vår nye styreleder er ekstern, og at Gunn Heggelund er nyvalgt etter at Espen Karlsen har gått ut av styret. De øvrige styremedlemmene som fortsetter er Nadin Martinuzzi og Henrik Halvorsen. Idun Margrete Backe og Marte Talgø er nye i styret fra i år. Det nye styret har allerede hatt sitt første møte og arbeider videre med tidligere saker.

Vi ønsker å takke Espen Karlsen for den gode jobben han har gjort i styret gjennom mange år!

Container for avfall

Den 22. mai vil det komme en container for blandet avfall samt en beholder for EE-avfall i bakgården. Beboere kan benytte disse og vi oppfordrer til å ta sjansen til å gå gjennom bodene i den anledning. Containeren vil bli hentet igjen 24. mai, så det kan være lurt å begynne å sortere før containeren kommer.

Vi vil også presisere at det ikke er tillatt å fylle containeren over kanten, og eventuelle avfallssekker som benyttes må være gjennomsiktige.

Her er en liste over hva som ikke skal kastes i containeren for blandet avfall:

 • Avfall i fargetette plastsekker
 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater (produsert før 2000)
 • Gips
 • Isolasjon

Vindusprosjekt

Glassmester 1 har tatt over prosjektet med vinduene, og sammen med styreleder har de vært på befaring hos de aktuelle seksjonseierne og har tatt kontakt via e-post angående den videre prosessen for dem det gjelder.

Ved spørsmål om utskifting og vedlikehold av vinduer ta kontakt på e-post: styreleder@grenseveien.no

Grillplattingen er åpnet for sesongen

Nå som våren er her og sommeren nærmer seg, er det igjen tid for å bruke grillplattingen med fellesgrillen som er utenfor Grenseveien 26. Plattingen og grillen kan benyttes av alle beboere, men husk å rengjøre grillen etter bruk. Kos dere!


Denne artikkelen handler om: