Styret trenger nye styremedlemmer
Ønsker du å sitte i styret i sameiet fra våren? Stille som styreleder, styremedlem, vara eller være med i valgkomiteen?  Kontakt styret før 13.februar på e-post: styret@grenseveien.no. Seksjonseiere og beboere som bor i sameiet foretrekkes.


Styret har foreløpig ikke mottatt noen kandidater som styreleder. Dersom ingen aktuelle kandidater melder seg innen fristen så vil styret som er valgkomiteen i år begynne arbeidet med å få inn ny ekstern styreleder.

 

Årsmøte 2023
Det blir årsmøte i Sameiet Grenseveien 8-26 i slutten av mars. I år som i fjor så vil møte bli holdt digitalt. Hvis du har forslag til årsmøtet, må du sørge for at styret har mottatt dette senest mandag 13. februar 2023. Seksjonseiere får en formell innkalling med tid, link for å komme inn på møte og alle saksdokumentene når årsmøtet nærmer seg.


Formulering og innsending av forslag:

– Skriv klart og tydelig hva du ønsker at årsmøtet skal ta stilling til                  

– Formuler et konkret forslag til vedtak som årsmøtet kan stemme over

Du sender forslaget til styret@grenseveien.no Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med oss i styret god tid før forslagsfristen.

Radonmåling
Alle leiligheter i sameiet som ligger i 1.etg og 2.etg har fått mulighet til å få utdelt radonmålere i oktober.

Styret kommer rundt å samler inn målerne igjen i starten av februar.  De det gjelder vil få beskjed via SMS.  Alle må levere inn sine målere igjen.

Status restaurering av nabobygget, Carls
Styret har hatt et nytt møte med eierne av verkstedbygget som ligger mot vår bakgård. Utbygger har som tidligere informert store planer for bygget med blant annet nytt spisested, vinbar mm.  De har begynt å restaurere bygget og det er nå planlagt åpning rundt november i år. Det vil bli bygningsarbeid mot vår bakgård og biler vil til tider måte stå noen meter ut fra bygget.  Informasjon om dette vil komme til de som leier p-plass når de begynner arbeidet på vår side av bygget. Følg dem på dems Facebook side «Carls» for status på utbygging.

Hertz bilutleie
Sameiet har rabattavtale for våre beboere for medlemskap til Hertz bilpool. De har plassert 2 biler ved sameiets innkjøring som kan leies.  Se mer informasjon her: https://grenseveien.no/beboeravtale-med-hertz-bilpool/

 

Felleslån
Sameiet juster forløpende opp innbetaling på faktura fra sameiet på felleslån i takt med vår bank handelsbanken følger opp rentehevningene fra sentralbanken.


Dyrehold i sameiet
Minner om at alle hunder og katter i sameiet skal registreres.

Søknadskjema for dyrehold ligger her: https://grenseveien.no/soknad-om-dyrehold-i-sameiet/

 

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.


Denne artikkelen handler om: