Brannsikkerhet og kontroll av brannslukningsapparater 10 februar
Den 10 februar skal sameiet ha kontroll av alle leiligheters brannslukningsapparat som tidligere varslet. Alle må denne morgenen innen kl 09.00 sette sitt brannslukningsapparat på dørmatten utenfor sin leilighetsdør, den kan tas inn igjen kl 16.00. Har du et brannslukningsapparat som er defekt (pilen peker på rødt) eller mangler et så må dette ordnes av seksjonseier før kontrollen.

Det vil denne dagen også bli kjørt en kort test av sameiets felles brannanlegg med sirene i løpet av dagen. Kontrollene utføres av Norsk brannvern.


Strømstans på grunn av vedlikehold i Hafslund sitt nett 15 og 17 januar 00:00 – 06:00
Hafslund har varslet alle seksjonseiere via SMS og e-post i desember om strømstans. Har du ikke fått denne, oppdater din kontaktinformasjon hos Hafslund. Sameiet har oppvarming av varmtvann via strøm, det vil derfor være lunket/kaldt vann morgenen etter strømstansen.

Piping ved innganger fra brannpanel kan oppstå under strømbruddet. 


Status balkonger
Sameiet fikk i desember avslag på sin søknad til balkonger med begrunnelse at den må endres og ny søknad må sendes inn.  Plan og bygningsetaten godkjente ikke balkonger for leiligheter i 1.etg i vårt sameiet da de ligger for lavt.  Søknad for balkong for disse leilighetene vil derfor bli fjernet og det vil ikke bli bygget ut balkong her. Plan og bygningsetaten har også krevet endring av dybde på de øvrige balkongene fra 1,5m til 1,2m. Den nye størrelsen er i samsvar med balkongveilederen til plan og bygningsetaten og er samme størrelse som balkongene til borettslaget på andre siden av Grenseveien.


Parkeringsregler i sameiet
Vi minner om at alle som kjører inn med bil til sameiet må sette seg inn i parkeringsreglene til sameiet.  Dette gjelder også ved inn/ut flytting.  Sameiet har ingen gjesteparkering, anbefalt parkering for gjester er gateparkering opp bakken til høyre for sameiets innkjøring. Parkering for beboere som ikke har p-plass er kun tillatt for kort av/på lessing utenfor oppmerkede plasser.  Se mer informasjon om sameiets p-regler på våre hjemmesider: https://grenseveien.no/7254/parkering/informasjon-om-parkeringsplasser-i-sameiet


Årsmøte 2020
Det blir ordinært årsmøte i Sameiet Grenseveien 8-26 onsdag 4. mars 2020. Hvis du har forslag til årsmøtet, må du sørge for at styret har mottatt dette senest mandag 10. februar 2020. Seksjonseiere får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når årsmøtet nærmer seg. Men det er lurt å notere datoen allerede nå.  Ønsker du å sitte i styret i sameiet eller stille som vara?  Kontakt valgkomiteen før 10. februar på e-post: marthe_svoren@hotmail.com

Formulering og innsending av forslag:
– Skriv klart og tydelig hva du ønsker at årsmøtet skal ta stilling til                  
– Formuler et konkret forslag til vedtak som årsmøtet kan stemme over

Du sender forslaget til styret@grenseveien.no Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med oss i styret god tid før forslagsfristen.


Sameiet har fått ny rådgiver hos Obos eiendomsforvaltning
Sarah som har vært vår kontaktperson sluttet i desember.  Ny kontakt person for sameiet er Tanita Michael tlf. 22 89 82 94 e-post: tanita.michael@obos.no


Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.

Unloc digitale inngangsnøkler
Minner om at sameiet har i samarbeid med Obos blitt med i et nytt prøveprosjekt for digitale nøkler til alle hovedinngangsdører til sameiet. Alle inngangsdører har nå fått montert utstyr så dørene kan åpnes via app på en smarttelefon. Løsningen er basert på Bluetooth så man må stå ved døren for å åpne den. Seksjonseiere får en egen e-post med veiledning, leietagere må ta kontakt med sin utleier for tilgang til digital nøkkel. Veiledningen ligger tilgjengelig her: https://www.obos.no/styre/obos-nokkel/for-beboere 

Sykler
Vi minner om at sykler skal parkeres på sykkelparkeringen ute midt i bakgården.  Sykler som parkeres andre steder i sameiet vil bli fjernet uten varsel.