Tilstandsvurdering vinduer
Rene bygårder sin leverandør altiglass har valgt å trekke seg fra prosjektet da de ikke har kapasitet til å følge opp prosjektets størrelse. Rene bygårder og styret jobber med å få tak i en annen leverandør. Seksjonseiere står fritt til å finne sin egen leverandør om de ikke ønsker å vente på at sameiet får tak i en leverandør. Byantikvarens momentliste for gode vindus kopier må følges ved utskifting av vinduer i sameiet. https://byantikvaren.files.wordpress.com/2015/05/momentlisteny.pdf 

Styret trenger nye styremedlemmer
Ønsker du å sitte i styret i sameiet fra våren? Stille som styreleder, styremedlem, vara eller være med i valgkomiteen?  Kontakt styret på e-post: styret@grenseveien.no. Seksjonseiere og beboere som bor i sameiet foretrekkes.
 

Støyregler i sameiet
I et sameie bor vi tett på hverandre og vi minner alle beboere om å ta hensyn. Beboere skal ikke bruke boligen sin eller fellesarealene på en måte som urimelig eller unødvendig er til skade eller sjenanse for andre andelseiere.

– Generell nattero skal være mellom kl 23.00 – 07.00 (lør 09.00), søndag ro hele dagen.
– Ved avvikling av større selskaper, må nabo under, over og ved siden av varsles i
  god tid på forhånd. Er dette i forståelse mellom beboere kan reglene om nattero
  fravikes. Det må tas hensyn til at lyd bærer godt mellom leilighetene.
– Det skal være ro (det vil si fritt for boring, sagning, banking samt maskinvask)
  mandag til fredag mellom kl. 22.00 og 07.00. På lørdager skal det være ro frem til
  kl 10.00, og etter kl 18.00. På søndag- og helligdager skal det være ro hele dagen.

Ved brudd på disse reglene så vil styret følge det opp. 

 

Brannalarm
Branndetektoren inne i leiligheten må ikke røres da dette genererer feil på anlegget, evt. Evt. feil fremkommer på brannpanelene i alle sameiets oppganger og er meget brysom da det generer en pipelyd fra brannpanelet. Pipelyden kan stoppes ved å vri rundt nøkkelen og trykk på «stopp summer»  Alle beboere skal til enhver tid være oppdatert på sameiets branninstruks og veiledning for betjening av brannalarmsentralen som ligger på våre hjemmesider:  https://grenseveien.no/wp-content/uploads/2020/01/Branninstruks_v3-060116_grensevein.pdf

Dersom du har spørsmål eller fortsatt er usikker på hvordan du betjener brannalarmen kontakt styret. 

 

NB! Sameiets brannanlegg er ikke koblet direkte til brannvesenet, og det er derfor viktig å ringe 110 om det skulle oppstå en farlig situasjon.

Husk: tid = konsekvens ved brann

Kun tilbakestill dersom du selv har utløst brannalarmen! Ikke gjør dette på vegne av andre, med mindre du har vært inne i den aktuelle seksjonen og sjekket at alarmen er falsk.

Dersom beboere rører detektorer som lager feil i anlegget eller ikke tilbakestiller anlegget korrekt etter falsk brannalarm vil kostnad for utbedring bli viderefakturert. Er du usikker på hvordan du betjener brannalarmen, kontakt styrtet.


 

Informasjon fra styret
Alle seksjonseiere, inkludert utleiere og beboere har et ansvar for å sette seg inn i informasjonen styrtet sender ut.  Dessverre ser styret ofte at mange ikke setter seg inn i informasjonen.  Vi håper alle fremover kan bli flinkere til å sette seg inn i infoskrivene og informasjonen som ligger på våre websider: www.grenseveien.no


 

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner.

Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.

 

Økning av felleskostnader 01.01.23
Sameiet justerer opp felleskostnadene 5% fra 01. januar. Økningene i felleskostnadene skal dekke generell prisstigning på tjenester som går til driften i boligselskapet, for eksempel kommunale avgifter, strøm, vaktmester og innkjøp av vedlikeholdstjenester. Styret jobber kontinuerlig med å holde sameiets kostnader nede ved å reforhandle avtaler.


 

Ny avtale for rørlegger
Styret har inngått ny avtale med rørlegger Søstrene Amundsen på Sinsen for borettslaget. Seksjonseiere får 10% rabatt på arbeid og materiell. Vaktordning for 24/7 utrykning via tlfnr 406 00 528. Kontaktperson innenfor åpningstider: Ali Hayat ali@sostreneamundsen.no Tlf. 22 22 58 40


 

Varmekabler på badet
For å motvirke fuktskader på badene, anbefaler vi alle beboere å ha på varmekablene på badet hele året. Vi anbefaler videre at temperaturen innstilles slik at det kjennes på gulvet at det er varmt.