Sameiets bygning og skadedyrforsikring flyttes til ny leverandør fra 23.april.
Etter at dagens forsikringsselskap har gjort et stort hopp i prisen til sameiet så har styret hentet inn nye tilbud og valgt å flytte forsikringen.  Ny leverandør av skadeforsikring til sameiet blir Protector forsikring.  Oppdatert veiledning for innmelding av skade ligger på våre hjemmesider: Skademeldingsskjema – Sameiet Grenseveien 8-26


Ny forretningsføreravtale for sameiet fra 01.10.21
Styret har etter sameiets kontaktperson i Obos sluttet i desember hentet inn tilbud på ny forretningsføreravtale. Etter vurdering av nye tilbud har styret valgt å avslutte dagens avtale med Obos og inngå ny avtale med USBL.

I forbindelse med skifte så vil de som har avtalegiro eller efaktura med Obos måte inngå ny avtalegiro/efaktura med USBL. Mer informasjon vil komme nærmere overgangen. Unloc digitale nøkler systemet vil fortsette som i dag da USBL tilbyr samme tjeneste.

Informasjon om USBL ligger her: https://www.usbl.no/om-oss 


Container
Den 03. mai vil det komme en container i bakgården. Beboerne kan kaste avfall i denne containeren. Vi oppfordrer alle beboere til å gå gjennom bodene sine og kvitte seg med avfall. Containeren vil bli fjernet 06. mai.

Farlig avfall, bildekk, elektrisk avfall og lignende må ikke kastes i containeren.

Det vil bli ett eget bur til elektronisk avfall.Ny sykkel og barnevognsparkering i bakgården
Utbygging starter 03 mai og plassering vil være på dagens sykkelparkering. Utbyggingen er beregnet og ta ca 3.uker. Alle sykler må før 03 mai flyttes til din bod eller foran bomberommet til t-banen som er midlertidig plass i byggeperioden.

Sykler som ikke er flyttet innen 03.mai vil bli flyttet av utbygger, de kutter opp evt. låser og setter dem på midlertidig sykkelparkering. Sameiet tar ikke ansvar for ulåste sykler som er blitt flyttet etter fristen av utbygger. Det vil bli sendt ut en SMS til alle når nytt sykkelskur er klar til bruk. Opplåsning av dører til ny sykkel og barnevognsparkering vil kun være mulig via appen Unloc som i dag benyttes på alle sameiets hoveddører.

Digital nøkkel vil bli tildelt alle seksjonseiere i slutten av byggeperioden og utleiere må dele digital nøkkel videre med sine leietakere.  Mer informasjon om unloc finner du her:  Nøkkelfri tilgang til hovedinngangsdører – Sameiet Grenseveien 8-26

 

Parkering
Dagens leverandør p-bevis som styret har lånt ut til beboere ved midlertidig behov for p-plass til leverandører ved oppussinger og andre midlertidige behov utgår 01.mai. Styret har ny type p-bevis som kan lånes ut ved behov for midlertidig parkering mot depositum kr 300,- som tidligere.  Evt. parkering med gammelt p-bevis kan medføre kontrollgebyr fra aker p-drift som kontrollerer våre plasser.

 

Parkering i bakgården inntil bygget er kun tillatt for av/på lessing og du må være i nærheten av bilen. Ved inn/ut flytting må nødblinker stå på og det skal være lapp i frontruten «FLYTTEBIL» med kontaktinfo.


Utleie
Vi minner om at utleie av hele eller deler av en seksjon må søkes inn til styret før innflytting. Ved endring av kontaktinformasjon må oppdatert informasjon sendes til styret for registrering. Se mer informasjon på våre hjemmesider.

 

Protokoll fra årsmøte
Referatet fra årsmøte er sendt ut til alle seksjonseiere på registrerte e-postadresser.  Referatet ligger også på våre hjemmesider under fanen «om oss»


Denne artikkelen handler om: