Bakdørene vil på grunn av sikkerhet bli stengt deler av byggeperioden og støy må påberegnes.  Balkongbygg har arbeidstid mellom kl 07.00 – 16.00. Det vil i perioder være begrenset fremkommelighet for kjørende ved innkjøring og parkeringsplasser. Mer informasjon rundt prosjektet er sendt direkte til de seksjonene som skal få utbygget balkong.

 


Denne artikkelen handler om: