Obos OpenNet
Sameiet har som tidligere informert skiftet leverandør for TV og internett fra 01.september. Utstyr fra tidligere leverandør, Telenor må sendes tilbake.  Alle skal ha mottatt en pakkelapp fra Telenor for å sende tilbake utstyret ved å pakke det inn og levere pakken inn til posten. Om du ikke har mottatt pakkelappen eller har mistet den så kan du ringe Telenor på telefonnummer 09000 få å ny pakkelapp.  Utstyr som ikke blir returnert kan bli fakturert.

Da TV er valgfritt fremover så må dette bestilles selv av seksjonseier via Obos Opennet, seksjonseier blir direktefakturert for dette.

Balkongprosjekt
Balkongbygg har nå montert alle balkonger med unntak av Grenseveien 24 og satt inn dører, vinduer og listet på nytt. Reklamasjoner som ble notert på ferdigbefaringen vil bli fulgt opp i løpet av uke 37. SMS vil bli sendt ut med dato og klokkeslett.

Rehabilitering av balkongene på Grenseveien 8 og 10 vil bli gjennomført i løpet av 3-4 uker. I forbindelse med rehabiliteringen så har Plan og bygg ønsket at de skal få tilbake grønnfarge på platene som de opprinnelig hadde. Dette blir de samme platene som blir montert på Grenseveien 24 så disse balkongene blir like.

Når prosjektet er ferdigstilt så vil sameiet sende ut fakturaer til de seksjonseierne som har valgt å betale ut sin balkong med resterende skyldig beløp. De som har valgt felleslån vil få økt sitt balkonglån med resterende skyldig beløp.  

Unloc støtter nå kjøreporten til sameiet
Tilgang til å åpne kjøreporten er nå delt med alle seksjonseiere i unloc appen. Unloc er basert på trådløs Bluetooth signaler så man må derfor stå ved porten med sin mobiltelefon for å åpne porten via unloc. Leietakere må få tilgang via sin seksjonseier. Det er ikke tillatt for seksjonseiere å dele nøkkel til port eller dører til uregistrerte leieboere. Biler som blir sluppet inn må følge sameiets p-regler, sameiet har ingen gjesteparkering.  Ved brudd på disse reglene vil tilgangen for deling av nøkler bli fjernet for seksjonseier.

Informasjon om unloc ligger på våre hjemmesider: : https://grenseveien.no/nokkelfri-tilgang-til-hovedinngangsdorer/


Sameiet har skiftet renholdsleverandør for fellesarealer og ny strømleverandør
Styret gjennomgår forløpende sameiets avtaler og ser etter besparelser.  Sameiet har derfor skiftet renholdsleverandør fra 01.august til Økonomiske løsninger AS.I forbindelse med gjennomgangen av avtaler har styret også valgt å skifte strømavtale og strømleverandør.  Varmtvannet til sameiet er felles og er igjennom varmtvannsberedere som drives av strøm. Dette betyr derfor mye for sameiets utgifter.

Utleie
Vi minner om at all utleie av deler eller hele seksjonen skal meldes inn til styret i god tid før innflytting, nye leietagere skal også settes inn i sameiets vedtekter og husordensregler.

Rensing av sluk
Som en del av seksjonseieres plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann på balkong for toppleiligheter må renses jevnlig for å unngå tette rør og evt. vannskader.


Varmekabler på badet 
For å motvirke fuktskader på badene, anbefaler vi alle beboere å ha på varmekablene på badet hele året. Vi anbefaler videre at temperaturen innstilles slik at det kjennes på gulvet at det er varmt. 
 

Forsøpling
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel- eller Fretex-konteiner. Forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer fører til gebyr på minimum kr 1500,- uten advarsel i forkant. Sameiet følger opp og slår hardt ned på dette.


Parkeringsregler i sameiet
Vi minner om at alle som kjører inn med bil til sameiet må sette seg inn i parkeringsreglene til sameiet.  Dette gjelder også ved inn/ut flytting. 

Sameiet har ingen gjesteparkering, anbefalt parkering for gjester er gateparkering opp bakken til høyre for sameiets innkjøring. Parkering for beboere som ikke har p-plass er kun tillatt for kort av/på lessing utenfor oppmerkede plasser. 

Se mer informasjon om sameiets p-regler på våre hjemmesider: https://grenseveien.no/7254/parkering/informasjon-om-parkeringsplasser-i-sameiet
 


Denne artikkelen handler om: